Loading

หอค้า'ตราด'หนุนขยายเขตศก.พิเศษ4ด้าน

วันที่ : 9 ธันวาคม 2557
หอค้า'ตราด'หนุนขยายเขตศก.พิเศษ4ด้าน

นายสุมิตร เขียวขจี ประธานหอการค้าจังหวัดตราด กล่าวว่า จากการประชุมเรื่องสิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจ ที่มีการยึดหลักเกณฑ์ของบีโอไอ 8 บวก 3 นั้น การงดเว้นภาษีจะเกิดผลดีต่อนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพราะหากไม่กำหนดให้มากกว่าที่ส่งเสริมในพื้นที่อื่น อาจไม่จูงใจให้มาลงทุน กรณีจังหวัดตราดเสนอต่อกระทรวงการคลัง ในการกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอคลองใหญ่ และเสนอ 2 รูปแบบ คือ ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งโลจิสติก นั้นไม่เพียงพอ เนื่องจาก 80% ของอาชีพชาวตราด คือเกษตรกรรม จึงต้องมีอุตสาหกรรมแปรรูปพืชทางการเกษตร เมื่อนักลงทุนมาลงทุนแปรรูปพืชทางเกษตร ต้องได้รับการส่งเสริมทางภาษีด้วย

"ด้านการค้าชายแดน จังหวัดตราดมีมูลค่าการค้าชายแดนสูง จึงต้องมีการลงทุนเรื่องคลังสินค้าและ เรื่องอื่นๆ ไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครมาลงทุน ส่วนประกาศเขตเศรษฐกิจต้องเป็นทั้งจังหวัด และการแปรรูปสินค้าเกษตรต้องอยู่ในอำเภอเขาสมิง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพืชทางการเกษตร ขณะที่เกาะช้างและเกาะอื่นๆ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของ จ.ตราด"

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน