Loading

คอลัมน์ แฟ้มข่าว: ที่ดินชายแดนราคาพุ่ง รับเขต ศก.พิเศษ

วันที่ : 5 ธันวาคม 2557
คอลัมน์ แฟ้มข่าว: ที่ดินชายแดนราคาพุ่ง รับเขต ศก.พิเศษ

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กำลังเร่งออกแบบผังเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 12 พื้นที่ ใน 10 จังหวัด กำหนดเป็นผังพื้นที่เฉพาะ ซึ่งเริ่มดำเนินการเฟสแรกแล้ว 5 จังหวัด พื้นที่รวม 1.83 ล้านไร่ ได้แก่ อ.แม่สอด อ.พบพระ และ อ.แม่ระมาด จ.ตาก พื้นที่รวม 886,875 ไร่ พื้นที่ อ.เมือง อ.หว้านใหญ่ และ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร พื้นที่รวม 361,542 ไร่ จ.สงขลา ใน อ.สะเดา พื้นที่รวม 345,187 ไร่ จ.สระแก้ว ใน อ.อรัญประเทศ และ อ.วัฒนานคร พื้นที่รวม 207,500 ไร่ และ จ.ตราด ใน อ.คลองใหญ่ทั้งอำเภอ พื้นที่รวม 31,375 ไร่ คาดว่า 2 จังหวัดแรก คือ มุกดาหารและสงขลา จะสามารถวางผังพื้นที่เฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วเสร็จภายใน 3 เดือนหรือภายในเดือนมกราคม 2558 ทั้งนี้ หลังประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษพบว่าราคาที่ดินได้ปรับตัวสูงขึ้น อาทิ อ.แม่สอด ราคาประกาศซื้อขายมากกว่า 10 ล้านบาทต่อไร่

และจากการที่ต้นทุนที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลอาจจะพิจารณานำพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่อยู่ตามแนวชายแดนมาใช้ประโยชน์ โดยปล่อยเช่าแก่เอกชน เนื่องจากที่ดินที่ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษขณะนี้ติดชายแดนและไม่ทับซ้อนพื้นที่ป่าไม้

ที่มา : มติชนสุดสัปดาห์