Loading

จี้รัฐเร่งกำหนดกรอบเขตศก.พิเศษหวั่นแพ้เพื่อนบ้านดันเปิดด่าน24ชม.ช่วยขนส่งคล่องตัว

วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2557
จี้รัฐเร่งกำหนดกรอบเขตศก.พิเศษหวั่นแพ้เพื่อนบ้านดันเปิดด่าน24ชม.ช่วยขนส่งคล่องตัว

เอกชนโลจิสติกส์จี้รัฐกำหนดกรอบพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

หนุนเปิดด่าน 24 ชั่วโมง เอื้อขนส่ง-เดินทาง

นายชาติชาย วุฒิฐานทวีกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีแอลเอ็มวี 2014 ผู้ให้บริการด้านการค้าและโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน กล่าวภายในงานสัมมนาเรื่อง "การบริการรถโดยสารและขนส่งสินค้ากับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อเตรียมรับเออีซี" ว่า ภาครัฐต้องเร่งวางกรอบแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้มีความชัดเจนโดยเร็วที่สุด เพราะหากล่าช้าไปอาจจะทำให้เสียโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเพื่อนบ้านแทน

"จากนี้ไป จะเริ่มเห็นจีนเข้าไปลงทุนในลาวมากขึ้นในช่วง 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ในอนาคต จีนอาจไม่ต้องพึ่งพาไทยในการนำเข้าวัตถุดิบอีกต่อไป" นายชาติชาย กล่าว

ทั้งนี้ ภาคเอกชนต้องการให้เปิดด่านบริเวณใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง และเพิ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนให้ครบทั้ง 10 จังหวัดชายแดน ที่มีพื้นที่ในระเบียงเขตเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (จีเอ็มเอส) ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นในระยะยาวสำหรับประเทศไทย เนื่องจากมองว่าหลังเปิดประชาคมอาเซียน การเดินรถโดยสารและรถขนส่งสินค้าจากไทยไปยังประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี รวมถึงเชื่อมไปถึงจีนตอนใต้จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอย่างน้อย 5 เท่า

ขณะเดียวกัน ต้องการให้รัฐบาลเพิ่มบริการด้านศุลกากรให้ครอบคลุมทุกด่านชายแดน โดยใช้ระบบให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (วันสต็อปเซอร์วิส) รวมถึงจัดให้มีเขตปลอดภาษี (ฟรีโซน) ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้การขนส่งสินค้าบริเวณชายแดนสะดวกขึ้น

นายชาติชาย กล่าวว่า สำหรับด่านชายแดนที่ใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษเฟสแรก

5 พื้นที่นั้น ด่านศุลกากรอรัญประเทศจ.สระแก้ว เหมาะกับภาคการขนส่ง ขณะที่ด่านศุลกากรสะเดา จ.สงขลา เหมาะกับการขนส่งสินค้าประมงและอาหารทะเล ส่วนด่านแม่สาย จ.เชียงใหม่ เชียงแสน และ

เชียงของ จ.เชียงรายนั้น เหมาะกับการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว มากกว่าการขนส่ง

ทั้งนี้ เนื่องจากในอีก 5 ปีข้างหน้ามีโอกาสที่จะพัฒนาเส้นทางเดินรถโดยสารจากไทย ผ่านลาว พม่า และจีนตอนใต้ (คุนหมิง) เข้าไปถึงเมืองท่าอย่างจิตตะกองประเทศบังกลาเทศ และกัลกัตตา ของประเทศอินเดียได้ ซึ่งระยะเวลาในการพัฒนาขึ้นอยู่กับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของพม่า

นายชาติชาย กล่าวต่อว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนด้านตะวันออกได้แก่ จ.สระแก้ว และ จ.ตราด (สระแก้ว-ตราด) เป็นพื้นที่ที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยเห็นว่าธุรกิจที่น่าสนใจของพื้นที่ดังกล่าว คือ การสร้างและพัฒนาแรงงานฝีมือ เช่น โรงเรียนช่างฝีมือต่างๆ และพัฒนาแรงงานต่างด้าว เพื่อป้อนภาคอุตสาหกรรมทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์