Loading

กนอ.แย้มสิทธิประโยชน์เขตศก.พิเศษอื้อ ลุ้นกนพ.เคาะพ.ย.นี้คาดเว้นภาษีนาน16ปี

วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2557
กนอ.แย้มสิทธิประโยชน์เขตศก.พิเศษอื้อ ลุ้นกนพ.เคาะพ.ย.นี้คาดเว้นภาษีนาน16ปี

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ" ในงานวันผังเมืองโลก ว่า ในเร็วๆ นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อกำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ โดยยอมรับว่าการประชุมค่อนข้างล่าช้าจากเดิมที่กำหนดไว้ช่วงกลางเดือนตุลาคม เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯทั้ง 3 ชุด คือ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ อนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน และอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต้องศึกษารายละเอียดและเสนอมาตรการต่อ กนพ.เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

นายวีรพงศ์กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับอนุกรรมการชุดต่างๆ พบว่า มีหลายมาตรการที่น่าสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ ให้สิทธิประโยชน์ในระดับสูงหรือที่เรียกว่า "บีโอไอ เขต 3 พลัส" คือ จะเพิ่มระยะเวลายกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น 2 เท่า หรือ 16 ปี จากปกติสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จะยกเว้นให้สูงสุด 8 ปี นอกจากนี้ จะลดภาษีอัตรา 50% อีก 5 ปี รวมทั้งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ รวมทั้งการจัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) ให้กับภาคเอกชนที่จะลงทุนเพื่อผลักดันให้มีการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่วนการจ้างแรงงานจะอำนวยความสะดวกให้แรงงานต่างด้าวสามารถใช้บัตรข้ามแดนเพื่อเข้ามาทำงานในไทยและข้ามแดนประเทศในแต่ละวัน และผ่อนปรนให้สถานประกอบการสามารถใช้แรงงานต่างด้าว จากปกติบีโอไอ ไม่อนุญาตให้ใช้ แต่ใช้วิธีการผ่อนปรนให้สามารถใช้ได้ตามความเหมาะสม

"กนอ.มีแผนที่จะใช้พื้นที่ตั้งนิคมฯในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก 2,000-3,000 ไร่ อุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ เกษตร สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ พื้นที่ชายแดน จ.มุกดาหาร กนอ.เตรียมเสนอตั้งศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งที่ผ่านมาได้เชิญชวนเอกชนลงทุนแล้วแต่ยังไม่มีรายใดสนใจ และ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว คาดว่าจะใช้พื้นที่ตั้งนิคมฯ 500-1,000 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับนิคมฯในกัมพูชา อาทิ นิคมฯปอยเปต ทำให้การลงทุนเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น" นายวีรพงศ์กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน