Loading

ชงทำร่างเขตศก.พิเศษเชียงรายบูมค้าชายแดน5ด่าน2แสนล้าน

วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2557
ชงทำร่างเขตศก.พิเศษเชียงรายบูมค้าชายแดน5ด่าน2แสนล้าน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงออกโรงหนุนจับมือภาครัฐ-เอกชน-ประชาชนเร่งจัดทำร่างเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน หวังขับเคลื่อนให้ทันแผนพัฒนาเฟสสอง ปี'59 บูมค้าชายแดนโตกว่า 2 แสนล้าน

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า กรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย เป็นระยะที่ 2 เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ถัดจากระยะแรก ปี 2557-58 ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว, ชายแดนด้านจังหวัดตราด, ชายแดนด้านจังหวัดมุกดาหาร และอำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ปรากฏโครงร่างชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไร และจะมีรูปร่างเป็นอย่างไร

ดังนั้นควรที่จะมีการจัดระดมสมองครั้งใหญ่ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมามีการศึกษาค้นคว้าจากหลายฝ่าย จึงคาดว่าหากมีการระดมสมองกันอย่างจริงจังจะสามารถได้โครงร่างเพื่อดำเนินการได้ภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวว่า เมื่อประมาณ 8 ปีก่อน รัฐบาลเคยพยายามจะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย โดยมอบหมายให้กรมศุลกากรทำการศึกษาพบว่าสามารถจัดตั้งได้ยาก เพราะพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่อำเภอแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ ที่เป็นเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดน มีระยะทางที่กว้างขวางเกินไป

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสภาพการค้าชายแดนเปลี่ยนไป หลังจากประเทศ เมียนมาร์เปิดกว้างมากขึ้น และความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับชนกลุ่มไทยใหญ่กำลังยุติลง ซึ่งจะทำให้เส้นทางเชื่อมจากอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง -ตองจีจะกลายเป็นเมืองเปิดอย่างรวดเร็ว โดยพื้นที่เหล่านี้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติใหญ่ที่สุดของเมียนมาร์ ส่วนพื้นที่อำเภอเชียงแสนและเชียงของ ทางฝั่ง สปป.ลาว ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจีนก็พยายามขยายเศรษฐกิจลงมามากขึ้น

"การจะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เคยมุ่งไปที่ 3 อำเภอชายแดนดังกล่าว จึงควรคำนึงถึงลักษณะของแต่ละพื้นที่ เพราะเกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราภาษี สิทธิพิเศษด้านการนำเข้าและส่งออก จึงควรมีการระดมสมองกันในเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้ได้โครงร่างภายใน 6 เดือน และทันเวลาตามระยะที่ 2 ดังกล่าว" รศ.ดร.วันชัยกล่าว

ด้านนายบุญธรรม ทิพย์ประสงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า พื้นที่ชายแดนเชียงรายมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่แล้ว และมีจุดผ่านแดนถาวรถึง 5 แห่ง คาดว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชายแดนทุกด่านรวมกันไม่ต่ำกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งแต่ละพื้นที่มีจุดเด่นแตกต่างกันไป  โดยด้านอำเภอแม่สายเป็นเขตการค้าไทย-เมียนมาร์ที่คึกคักอย่างมาก มีโอกาสขยายเข้าสู่เมืองชั้นในของเมียนมาร์ ส่วนด้านอำเภอเชียงแสนก็เป็นเมืองท่าแม่น้ำโขงที่มีการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่อำเภอเชียงของเป็นจุดเชื่อมโยงถนนอาร์สามเอไทย-สปป.ลาว-จีนตอนใต้ โดยมีสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 4 เชื่อมกับถนนในประเทศไทย หากเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลาง  หรือฮับของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือกลุ่มจีเอ็มเอส

"ในช่วงปลายเดือน พ.ย.นี้จะมีการประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ทางหอการค้าฯ เชียงรายก็คงจะนำเสนอแนวทางพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดภาคเหนือทั้งหมดก่อน ส่วนในอนาคตหากจะมีการจัดเวทีระดมสมอง ก็อยากให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดการพัฒนาด้วย ไม่ใช่กำหนดมาจากหน่วยงานส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียว" นายบุญธรรมกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ