Loading

รายงาน: เปิดดูผังเมืองรวมเขตศก.พิเศษตากพื้นที่ไหนทำอะไรได้บ้าง

วันที่ : 20 กันยายน 2558
รายงาน: เปิดดูผังเมืองรวมเขตศก.พิเศษตากพื้นที่ไหนทำอะไรได้บ้าง

โต๊ะข่าวภูมิภาค

ร่างผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ครอบคลุมพื้นที่ 1,419 ตารางกิโลเมตร 3 อำเภอ 14 ตำบล ประกอบด้วย อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภอแม่ระมาด ที่ "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องแจ้งเกิดให้ได้ในปีนี้  โดยเฉพาะ "แม่สอด" เนื่องจากเป็นประตูการค้าที่สำคัญตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)เชื่อมโยงกับประเทศเมียนมา รวมทั้งมีพื้นที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขงที่กรมโยธาธิการและผังเมือง กำหนดกรอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละย่านชุมชน ให้เกิดความผสมผสานกับชุมชนดั้งเดิมและแนวโน้มการขยายตัวของเมืองในอนาคต

หน้าตาของแต่ละโซนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะแตกต่างกันออกไป ตามการชี้นำของผังเมืองเริ่มจากบริเวณชุมชนแม่สอด ถูกกำหนดให้เป็น "เมืองหน้าด่านศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ศูนย์กลางการเงินธนาคาร และการท่องเที่ยว" การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตจะเปิดกว้างให้พัฒนาได้มากและหลากหลายกว่ากฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนแม่สอด ปี 2555  นั่นคือ ส่งเสริมให้แม่สอดเป็นชุมชนหนาแน่นสูง เรียกว่าทั้งอำเภอสามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับแหล่งงานได้ทั้งแนวราบและแนวสูง

ยิ่งแปลงที่ดินใครติดถนนด้วยแล้ว หากเว้นระยะถอยร่นมาก ก็ยิ่งพัฒนาได้มาก เพราะจะมีการนำค่าเอฟเออาร์ หรือสัดส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดินมาใช้ เหมือนผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปัจจุบัน  โดยเฉพาะอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อย่างคอนโดมิเนียม โรงแรม สูงเกิน 23 เมตร พาณิชยกรรม  ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ อาคารสำนักงาน โครงการจัดสรรที่ดิน ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ฯลฯ รวมถึงการกำหนดเขตอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมแปรรูปที่ใช้แรงงาน แต่ต้องเป็นโรงงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

จากการสอบถามนายอมรพันธ์ สุนทรวิภาต เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ระบุว่า ราคาที่ดินที่แม่สอดขณะนี้ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะบริเวณแยกห้างโรบินสัน ติดถนนสายตาก-แม่สอด (HA1) ราคาเฉลี่ยไร่ละกว่า 20 ล้านบาท

ถัดมาบริเวณชุมชนแม่ระมาด กำหนดให้เป็น "กลุ่มชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวตอนเหนือ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความสมบูรณ์" และบริเวณชุมชนพบพระ กำหนดให้เป็น"แหล่งเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นดีเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางใต้ของภูมิภาค" พ่วงด้วยบริเวณพื้นที่ชุมชนวาเล่ย์ อยู่ในเขตอำเภอพบพระ ที่กำหนดให้เป็น "แหล่งเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นดีเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ประเทศเมียนมา"

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 2 อำเภอจะกำหนดให้เป็นย่านชุมชนที่มีความหนาแน่นต่ำที่พักสภาพแวดล้อมดี อาทิ บ้านเดี่ยว กิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพ กิจกรรมท่องเที่ยว โรงแรม โฮมสเตย์เล็กๆ พื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ราชการแห่งใหม่ ที่เน้นชุมชนที่มีความหนาแน่นปานกลาง ที่อยู่อาศัยรวม กิจกรรมหลากหลายที่สนับสนุนศูนย์ราชการดังกล่าว

ส่วนบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม กำหนดให้เป็น "ศูนย์กลางอุตสาหกรรมชายแดน อุตสาหกรรมไร้มลพิษและรองรับกิจกรรมโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ"ผังเมืองเปิดกว้างให้เน้นเฉพาะโซนอุตสาห กรรมตามที่บีโอไอส่งเสริม 13 ประเภท แต่ทุกพื้นที่ใน 3 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งแม่สอด แม่ระมาด และพบพระ จะมีข้อห้าม นั่นคือ ไม่ส่งเสริมปั๊มน้ำมัน ก๊าช คลังน้ำมัน สุสาน ฌาปนสถาน โรงฆ่าสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ก่อมลพิษ

แม้ข้อกำหนดอย่างละเอียดของผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและจังหวัดอื่นๆยังไม่ออกมา แต่นักลงทุนก็พอเห็นหน้าเห็นตากันบ้างแล้วว่า แต่ละพื้นที่เน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบใดบ้าง เอาเป็นว่า หากต้องการลงทุนรูปแบบพาณิชยกรรมที่พักอาศัยหนาแน่นสูงๆ ที่นอกเหนือจากการลงทุนประเภทอุตสาหกรรมแล้วละก็  ต้องยกให้แม่สอด แต่ต้องยอมรับกับต้นทุนที่ดินที่แพงหูฉี่ โดยเฉพาะบริเวณไหนที่ผังเมืองเปิดให้พัฒนามาก บริเวณนั้นราคาที่ดินก็ยิ่งทะยานมากเป็นเงาตามตัว !!!

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ