Loading

แม่สอด ถกที่ดินเขตศก.พิเศษ หอค้า สระแก้ว ชี้นักลงทุนพร้อม รอแนวเขต-เอกสารสิทธิชัดเจน

วันที่ : 9 กันยายน 2558
แม่สอด ถกที่ดินเขตศก.พิเศษ หอค้า สระแก้ว ชี้นักลงทุนพร้อม รอแนวเขต-เอกสารสิทธิชัดเจน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีจังหวัดสระแก้วได้รับเลือกให้จัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในท้องที่ 4 ตำบล 2 อำเภอนั้น จังหวัดสระแก้วได้เชิญนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ แต่ติดขัดหลายเรื่องโดยเฉพาะด้านที่ดิน ซึ่งตำบลป่าไร่มีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ และแนวเขตชายแดนติดประเทศกัมพูชา มีปัญหาแนวเขตไม่ชัดเจน เนื่องจากอยู่ระหว่างปักปันเขตแดนระหว่างสองประเทศ ส่วนพื้นที่สาธารณะติดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 12 อรัญประเทศ เนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ผืนสุดท้ายใน อ.อรัญประเทศ ทำให้มีชาวบ้านคัดค้านการนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ ส่วนพื้นที่ ต.ท่าข้าม บ้านด่าน ผักขะ แม้มีเอกสารสิทธิ แต่เป็นที่ดินชาวบ้าน แต่ละรายมีพื้นที่ไม่มาก บางรายไม่ต้องการขายที่ดิน หรือมีราคาค่อนข้างสูงไร่ละประมาณ 1 ล้านบาท

นายประมวล เขียวขำ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า มีนักลงทุนเข้ามาทาบทามจำนวนมาก แต่ยังไม่ตกลงซื้อพื้นที่บริเวณใดยังรอความชัดเจน และผลสรุปผลโครงการจากรัฐบาล ทั้งราคาค่าเช่าที่ หรือหาซื้อพื้นที่ ผลประโยชน์ การเก็บภาษี คาดว่านักลงทุนจะดำเนินการได้ในปี 2558 แน่นอน

ที่ จ.ตาก นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก และประธานคณะทำงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งมีประธานคณะทำงานตำบล 14 ตำบล จาก อ.พบพระ อ.แม่สอด และ อ.แม่ระมาด ร่วมประชุม โดยมีการหารือเรื่องการนำพื้นที่ป่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เช่น ส.ป.ก. และป่าถาวร นิคมสหกรณ์ ที่กำหนดเฉพาะการทำเกษตร ขอให้เพิ่มวัตถุประสงค์ด้วย เพื่อความรวดเร็วทันการ อยากให้รัฐบาลใช้มาตรา 44 เข้าไปดำเนินการ

นายเทอดเกียรติกล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายสมชัยฐ์ หทยตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวักตาก สั่งให้คณะทำงานดำเนินการประชุม โดยเฉพาะเรื่องที่ดินรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งกำลังมีปัญหา โดยจะรายงานข้อมูลต่อผู้ว่าฯ และกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ การแก้ปัญหาต้องอยู่ในกรอบกฎหมาย สามารถปฏิบัติได้โดยไม่เกิดปัญหากับชาวบ้าน

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน