Loading

เร่งออกประกาศมท.แทนผังเฉพาะผ่าทางตันดึงทุนเข้าเขตศก.พิเศษ

วันที่ : 27 สิงหาคม 2558
เร่งออกประกาศมท.แทนผังเฉพาะผ่าทางตันดึงทุนเข้าเขตศก.พิเศษ

กนพ.เร่งเขตศก.พิเศษชายแดน ดึงนักลงทุนปักธงพื้นที่ กรมโยธาฯผ่าทางตัน ออกแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน-อาคาร รูปแบบประกาศกระทรวงแทนในปีนี้ ยอมรับใช้เวลาคลอดนาน 2 ปี ถึงผังเฉพาะชายแดนบังคับใช้ เอกชนขยาดซื้อที่ดิน ขยับขึ้นโรงงานนอกเขตพื้นที่เช่าธนารักษ์ "ปตท.-สหพัฒน์" ซื้อที่ลุยเองที่แม่สอด ด้านกลุ่มเอสเอ็มอี ข้ามฝั่งไปย่างกุ้ง หนีรายใหญ่ โดยขอสิทธิประโยชน์บีโอไอหักภาษี 2-3 เท่าจากบริษัทแม่ในไทยเป็นค่าเช่าที่ดิน-อาคารได้

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าขณะนี้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้เร่งรัดจัดทำร่างกฎกระทรวงผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งระยะแรกและระยะที่ 2 ใน 10 จังหวัด อย่างไรก็ดีเบื้องต้น 6 จังหวัดระยะแรกที่ประกอบด้วย จังหวัดตาก มุกดาหาร ตราด สระแก้ว สงขลา และหนองคาย ที่อยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยจะเริ่มที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อน โดยแต่ละจังหวัดจะใช้เวลา 1 วันเพื่อรวบรวมคำร้องและข้อเสนอแนะจากพื้นที่และรวบรวมปรับแก้ให้ตรงกับความต้องการต่อไป

อย่างไรก็ดีเนื่องจากการบังคับใช้ผังเมืองต้องอาศัยระยะเวลาตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การผังเมืองพ.ศ. 2518 ส่งผลทำให้ ผังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษล่าช้า ประกาศใช้ไม่ทันภายในเร็ววันนี้ ดังนั้นทางออกของเรื่องนี้ จึงเตรียมออกเป็นข้อบังคับหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารและเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนดังกล่าว หลังจากนั้นจะออกประกาศกระทรวงมหาดไทยบังคับใช้ต่อไปภายในปี 2558 นี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

สำหรับสาระร่างผังพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกัน แต่ยอมรับว่าพื้นที่โดยรอบจะมีพื้นที่สีเขียว หรือพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม และพื้นที่ขาวทแยงเขียวหรือพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  อาทิ จังหวัดตาก อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ อำเภอแม่ละมาด จะมีป่าสงวนพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่เกษตรกรรมค่อนข้างมากก็ยังคงให้เป็นพื้นที่สีเขียว แม้จะอยู่ในเขตประกาศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก็ตามซึ่งการพัฒนาจะดูพื้นที่ที่มีศักยภาพ และกำหนดเป็นโซนๆไป เช่นที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมฯลฯ เนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่ไม่น่าจะพัฒนาได้เต็มทั้งหมด อย่างไรก็ดีหากปล่อยให้พัฒนาเต็มพื้นที่ทั้งหมดก็จะเกิดผลกระทบตามมาคือการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สะเปะสะปะ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานรัฐ ถนนไฟฟ้า ประปา ฯลฯ จะตามไม่ทัน ส่วนการวางผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อีก 4 จังหวัดระยะ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2558

ด้านแหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเสริมว่า ผังพื้นที่เฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในทางปฏิบัติจะประกาศใช้ได้ต้องใช้เวลานานถึง 1 ปีครึ่งถึง 2 ปีนับจากนี้ ส่วนทางออกของเรื่องนี้จะออกเป็นแนวทางปฏิบัติการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารไปก่อน ส่วนการออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ยังมองว่าอาจจะซ้ำหรือขัดกับข้อบัญญัติเดิมที่มีอยู่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคณะทำงานด้านผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาพิเศษชายแดน จะพิจารณาต่อไป ว่าจะออกตามกฎหมายผังเมืองหรือกฎหมายอาคาร

ขณะเดียวกันพื้นที่สีเขียวตามผังที่กำหนดครอบคลุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ไม่ใช่เขตอุตสาหกรรมหรือที่ดินกรมธนารักษ์เพื่อเช่า จะเปิดให้พัฒนาได้มากกว่าสีเขียวของผังเมืองรวมปกติ แต่จะต้องเป็นโรงงานสีเขียวหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นและมีขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไป แต่มองว่าหากรัฐกำหนดเขตอุตสาหกรรมพื้นที่เช่าของกรมธนารักษ์ไว้ ก็ควรจะเข้าไปพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าวจะเหมาะกว่า เพราะจะมีสาธารณูปโภคไปแบบครบวงจร

ต่อเรื่องนี้นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวว่าผังเมืองควรเปิดให้พัฒนาทุกจุดเต็มพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ คือ อำเภอแม่สอด แม่ละมาด และพบพระ ของจังหวัดตาก 13 ประเภทกิจการโดยเฉพาะโรงงาน หากประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้ว อย่างไรก็ดี ตราบใด ผังเมืองยังไม่ประกาศใช้ ก็จะมีปัญหานายทุนไม่สามารถตัดสินใจซื้อที่ดินได้เพราะหากซื้อไปจังหวะผังเมืองประกาศใช้ปรากฏว่าพัฒนาไม่ได้หรือสร้างอาคารได้น้อยก็ไม่คุ้มทุน

ขณะเดียวกันทราบว่ากลุ่มสหพัฒน์ ซื้อที่ดินราคาถูกไร่ละ 1 ล้านบาทจำนวน 300-500 ไร่สร้างเมืองอุตสาหกรรมเอง ที่ตำบลแม่กงเกน อำเภอแม่สอด ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหน ขณะเดียวกันทางกลุ่มปตท.เองก็เตรียมหาซื้อที่ดินบริเวณบ้านวังตะเคียนที่อำเภอแม่สอด เพื่อสร้างคลังน้ำมันส่งออกประเทศเมียนมา ซึ่งบริษัทรายใหญ่มองว่าการซื้อที่ดินและสร้างอาคารลงทุนสาธารณูปโภคเองจะคุ้มค่ากว่าเช่าที่ดินรัฐเพราะทรัพย์สินเป็นของบริษัทเขาเอง

ส่วนเหตุผลที่นักลงทุนยังไม่เข้าพื้นที่ นอกจากผังเมืองแล้ว ที่ดินรัฐเพื่อเช่ายังจัดการไม่เรียบร้อย ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจากับชาวบ้าน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ของบีโอไอไม่ตอบโจทย์ นักลงทุนในพื้นที่ เพราะส่งเสริมให้เป็นอุตสาหกรรม  และ กิจการประเภทนอนบีโอไอ คือประเภทค้าปลีกและบริการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเอื้อให้กับนักลงทุนรายใหญ่ต่างถิ่น ซึ่งนักลงทุนในพื้นที่ไม่ได้ประโยชน์และสู้รายใหญ่ไม่ได้ ที่สำคัญปัญหาที่ดินแพงในอำเภอแม่สอด ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 17-20 ล้านบาท ซึ่งนักลงทุนในพื้นที่ไม่สามารถซื้อที่ดินลงทุนขยายกิจการได้ และชาวบ้านต้องการขายที่ดินและอนาคตเสี่ยงต่อการไร้ที่อยู่เหมือนภูเก็ต อย่างไรก็ดี มุมกลับนักลงทุนในพื้นที่ต้องการเน้นภาคบริการโลจิสติกส์ การค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนที่ถนัดเท่านั้น แต่จะขอเข้าไปลงทุนที่ย่างกุ้ง เมียนมา โดยได้รับสิทธิประโยชน์จากบีโอไอด้วยการหักภาษีสรรพากรกับบริษัทแม่ที่ประเทศไทยได้จากค่าเช่าที่ดินและอาคาร 2-3 เท่าเป็นต้น

ด้านนายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหารกล่าวเช่นเดียวกันว่า กรมโยธาฯจะต้องออกผังเมืองมาโดยเร็ว ทั้งผังเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผังชุมชนเมือง และผังเมืองรวมจังหวัด เนื่องจากนักลงทุนไม่สามารถซื้อที่ดินเพื่อลงทุนได้ แม้จะประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็ตาม เพราะแต่ละพื้นที่จะกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกัน ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่จะซื้อที่ดินแล้วปรากฏว่าไม่สามารถสร้างอะไรได้ ทำให้เกิดผลกระทบตามมา

"ขณะนี้ยังไม่มีใครกล้าซื้อที่ดินแม้แต่รายเดียวเพราะรอผังเมือง ขณะที่ราคาที่ดินขยับขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เสียโอกาสในการลงทุนเพราะมีต้นทุนสูง  โดยเฉพาะที่ดินนอกเขตที่ดินเช่าที่รัฐกำหนด อย่างไรก็ดีมองว่าผังเมืองควรเปิดให้พัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้เต็มศักยภาพโดยเฉพาะย่านถนนสายสำคัญๆในเมืองมุกดาหาร และในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสะท้อนความเป็นจริงเพราะขณะนี้มีทั้งห้างค้าปลีก โชว์รูมค่ายรถยนต์ใหญ่ๆมาปักธงที่นี่ล่วงหน้ากันมากแล้ว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ