Loading

อุตฯชมเขตศก.พิเศษหนองคายยันมีความพร้อม-ใกล้เมืองหลวงลาวเชื่อมจีน

วันที่ : 16 สิงหาคม 2558
อุตฯชมเขตศก.พิเศษหนองคายยันมีความพร้อม-ใกล้เมืองหลวงลาวเชื่อมจีน

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รมว.อุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางมาดูความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย มีนายสุชาติ นพวรรณ ผวจ.หนองคาย บรรยายสรุปความคืบหน้าที่ศาลากลางจังหวัดหนองคาย จากนั้นไปตรวจติดตามที่สถานีรถไฟนาทา อ.เมือง จ.หนองคาย และที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

นายจักรมณฑ์กล่าวว่า จากการออกติดตามความพร้อมทุกแห่งทุกจังหวัด เชื่อว่าที่ จ.หนองคาย น่าจะดีที่สุด เพราะใกล้เมืองหลวงของประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว) ซึ่งจะเชื่อมโยงมาจากจีนน่าจะเป็นรูปธรรม และตัวนิคมเองก็เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนแล้วในแง่ศักยภาพถือว่าดีกว่าที่อื่น

นายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กิจการ โลจิสติกส์และการท่องเที่ยวใน จ.หนองคาย เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด ตนเองได้พบกับนัก ท่องเที่ยวหลายคนก็ติดใจที่จะมา จ.หนองคาย ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ คือ การจัดทำของที่ระลึกที่เป็นฝีมือและเป็นเอกลักษณ์ของชาวหนองคายโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำหนดให้ จ.หนองคาย จัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 เพิ่มเติม ซึ่งจ.หนองคายได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ มาดำเนินการอย่างครอบคลุม พร้อมกำหนดพื้นที่จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 5 อำเภอ 22 ตำบล เนื้อที่ 559,614 ไร่ และได้รับประกาศจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) แล้ว 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองหนองคาย รวม 12 ตำบล เนื้อที่ 258,898 ไร่ และ อ.สระใคร 1 ตำบล เนื้อที่ 37,053 ไร่ และได้เตรียมพื้นที่สำหรับภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐใน 4 อำเภอ รวม 9 แปลง รวม 5,842 ไร่ พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว การสร้างทางเลี่ยงเมือง เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด