Loading

คอลัมน์ เปิดประตูค้าชายแดน: พ่อเมืองตากขอเปิดจุดผ่อนปรนหนุนคนพื้นที่ได้ประโยชน์เขตศก.พิเศษ

วันที่ : 6 สิงหาคม 2558
คอลัมน์ เปิดประตูค้าชายแดน: พ่อเมืองตากขอเปิดจุดผ่อนปรนหนุนคนพื้นที่ได้ประโยชน์เขตศก.พิเศษ

อัศวิน พินิจวงษ์

ชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นเมืองหน้าด่านการค้ามายาวนาน จากระดับท้องถิ่น แม่สอด-เมียวดี ขยายวงกว้างออกไปด้วยระบบคมนาคมขนส่ง ด้วยศักยภาพของชายแดนแม่สอด-เมียวดี วันนี้จึงกลายเป็นประตูการค้าสำคัญของอาซียน บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออกตะวันตก และผลักดันเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดยรัฐบาลปัจจุบัน

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก กำลังเดินหน้า ทั้งการขยายถนนสี่เลน การตัดถนนเลียบแม่น้ำเมยเพื่อเชื่อม 14 ตำบล ในพื้นที่ อ.แม่สอด พบพระ และแม่ระมาด ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 เพื่อนำสินค้าไปสู่อันดามันได้มากขึ้นและเร็วขึ้น การขยายประปา ไฟฟ้า เพิ่มความยาวของรันเวย์ท่าอากาศยานแม่สอด ยกระดับสู่สนามบินนานาชาติ

สมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผวจ.ตาก ในฐานะผู้บริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เปิดเผยว่า วันนี้เรากำลังส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งรวมตัวเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน นักธุรกิจรุ่นใหม่ หรือเจ้าสัวน้อย กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่ม โอท็อป กลุ่มเยาวชน ได้เชื่อมโยงกันในรูปชุมนุมสหกรณ์ เพื่อทำการค้าขายกับสหกรณ์ของจังหวัดเมียวดี จะมีการเปิดตลาดในเมียวดีเร็วๆ นี้ เนื่องจากนักลงทุน ผู้ที่อยากรู้ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นอย่างไร นักท่องเที่ยว ทั้งไทยและต่างชาติ มีการเดินทางมาแม่สอดเมียวดีกันเป็นจำนวนมาก

"ความเจริญคงหยุดไม่อยู่ ทั้งการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี เราต้องปรับตัว เตรียมคน เตรียมงาน เตรียมพื้นที่ นักลงทุนจีนสนใจมายื่นจดทะเบียนลงทุน แสดงว่ามีความเชื่อมั่นเห็นอนาคตในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพราะทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเมียวดี หรือ ตาก เป็นเมืองที่เรามีการสานความสัมพันธ์ และไมตรีกันทุกมิติ"

ผวจ.ตาก กล่าวว่า การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 2 ประเทศ กำลังรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ขณะนี้ได้ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชน ตลาดท่องเที่ยวชายแดนขึ้นในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนไทย-พม่า คือ แม่สอด พบพระ แม่ระมาด ท่าสองยาง และอุ้มผาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับคนพื้นที่นอกเหนือไปจากนักลงทุนต่างถิ่นที่เข้ามาลงทุน

"ขณะนี้ผู้บริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ได้มีการนำเสนอให้พื้นที่ชายแดนพบพระ แม่ระมาด เป็นจุดผ่อนปรนพิเศษ เพื่อรองรับการค้า การลงทุน การส่งสินค้าข้ามบริเวณชายแดน และสนับสนุนการ ท่องเที่ยวอีกด้วย"

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์