Loading

ผุดศูนย์บริการเขตศก.พิเศษ

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2558
ผุดศูนย์บริการเขตศก.พิเศษ

สสว.เปิดศูนย์ วันสต็อป เซอร์วิส พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 แห่ง ในเดือน ส.ค.

น.ส.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ในเดือน ส.ค.นี้ สสว.จะเปิดตัวศูนย์ให้บริการอย่างครบวงจร หรือวันสต็อป เซอร์วิส แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 แห่ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.ตาก ตราด มุกดาหาร สระแก้ว หนองคาย เพื่อรองรับ

การขยายการลงทุนใหม่ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

ทั้งนี้ วันสต็อปเซอร์วิสจะให้ การสนับสนุนและการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายการลงทุนต่างๆ และรองรับการขยายตลาดของผู้ประกอบการไปในอาเซียน รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดย ศูนย์นี้จะเปิดให้บริการอยู่ในจุดเดียวกับศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทย

ขณะที่การเปิดให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศให้เข้ามาลงทะเบียนธุรกิจ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทย พบว่า ผู้ประกอบการเริ่มให้ความสนใจเข้ามาลงทะเบียน และมีกลุ่ม สมาพันธ์ช่างทองไทย ที่มีสมาชิกเครือข่ายช่างทองที่มีฝีมือทั่วประเทศมากกว่า 100 ราย มาร่วมลงทะเบียนธุรกิจแล้ว เพราะต้องการขยายตลาด และสร้างธุรกิจให้เติบโต ซึ่ง สสว.มีแผนส่งเสริมทั้งการจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการแฟชั่น และสร้างให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

นอกจากนี้ สสว.ได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมใน 77 จังหวัด เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการแนะนำผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทะเบียนธุรกิจ

"สสว.อยากกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้ามาลงทะเบียนธุรกิจมากขึ้น ผ่านศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทย เพื่อแสดงตัวตนและแจ้งประเภทธุรกิจกับ สสว. และการลงทะเบียนธุรกิจก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษีของภาครัฐ" น.ส.วิมลกานต์ กล่าว

น.ส.วิมลกานต์ กล่าวต่อว่า ในช่วงปลายปีนี้ สสว.จะเปิดตัว เอสเอ็มอี แอพพลิเคชั่น เพื่อให้เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งการรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนอย่างรวดเร็ว ข้อมูลอัตราดอกเบี้ย ที่จะแสดงให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารใดที่มีระดับต่ำ และโครงการของภาครัฐ ที่ออกมาใหม่เพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เป็นต้น ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาเนื้อหา

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์