Loading

ปฏิรูป ผังเมืองรวมไร้วันหมดอายุ ลุยเฟส2เขตศก.พิเศษ4จังหวัดนำร่อง10เมืองน่าอยู่

วันที่ : 16 กรกฎาคม 2558
ปฏิรูป ผังเมืองรวมไร้วันหมดอายุ ลุยเฟส2เขตศก.พิเศษ4จังหวัดนำร่อง10เมืองน่าอยู่

ดีเดย์ ก.ย.นี้ผังเมืองรวมทั่วประเทศไร้วันหมดอายุ หนุนตั้งกระทรวงผังเมือง โยธาฯปูพรมพื้นที่สีม่วงรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ลุยต่อเฟส 2 "กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม นราธิวาส" นำร่อง 10 จังหวัดอีโคอินดัสเตรียล เอกชนจวก ผัง กทม.ปรับไม่ทันความเจริญ จี้เปลี่ยนทำเลมีนบุรีเปิดทางสร้างคอนโดฯ รับรถไฟฟ้าสีส้ม-ชมพู

นายอธิป พีชานนท์ ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผลรวบรวมข้อมูลตามหัวเมืองใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ อุดรธานี สงขลา ชลบุรี พบว่า ยังขาดหน่วยงานหลักระดับกระทรวงออกแบบผังเมือง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง โลจิสติกส์ คมนาคม การขยายตัวของเมือง การขยายเขตอุตสาหกรรม อีกทั้งการบูรณาการภาคราชการและเอกชนไม่ไปในทิศทางเดียวกัน

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกสมาคมอาคารชุดไทย เปิดเผยว่า รูปแบบการอยู่อาศัยของคนเมืองเปลี่ยนไป เป็นรูปแบบที่พักที่เป็นคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น แต่ข้อกำหนดผังเมือง กทม.ให้สิทธิพิเศษเฉพาะรัศมี 500 เมตรจากรถไฟฟ้าที่เปิดใช้บริการเท่านั้น มีบางพื้นที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้าสายใหม่ แต่ยังเป็นพื้นที่เขตสีเขียวทแยงขาว ซึ่งห้ามสร้างที่พักอาศัยแนวสูง จึงต้องการให้ปรับแก้กฎหมายเพิ่มการใช้ประโยชน์ในถนนซอยมากขึ้น

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม่ ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ก.ย.นี้ หลักการกำหนดไม่ให้ผังเมืองรวมหมดอายุ แต่ให้ยื่นขอแก้ไขได้ทุกปีหากพื้นที่มีเปลี่ยนแปลง เพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศระหว่างร่างผังเมืองรวมใหม่ยังไม่เสร็จ จากเดิมผังเมืองรวมมีอายุ 5 ปี ขยายเวลาได้ 2 ปี

การจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดประกาศใช้แล้ว 25 ผัง รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 ผัง ขอปรับปรุงแก้ไขใหม่ 35 ผัง รวมเป็น 73 ผัง (ไม่รวม กทม. สมุทรปราการ นนทบุรี ภูเก็ต) ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน บังคับใช้แล้ว 102 ผัง สิ้นสุดใช้บังคับแล้ว 93 ผัง อยู่ระหว่างปรับปรุงหรือเปิดพื้นที่ใหม่ 222 ผัง เมื่อรวมพื้นที่มีผังเมืองใช้บังคับ 127 ผัง คิดเป็น 38% ของประเทศ ทั้งหมดจะแล้วเสร็จสิ้นปีนี้

ส่วนการจัดทำผังเมืองเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 จังหวัด คือ สระแก้ว ตาก มุกดาหาร สงขลา ตราด และหนองคาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีพื้นที่สีม่วงสำหรับอุตสาหกรรมทั้งเขตเอกชนเช่าและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) บริหาร และส่งมอบที่ให้ที่ราชพัสดุแก่กรมธนารักษ์แล้ว อยู่ระหว่างร่างข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ 1) สระแก้ว พื้นที่เอกชนเช่า 1,300 ไร่ กนอ. 660 ไร่ 2) ตาก เอกชนเช่า 1,350 ไร่ กนอ. 836 ไร่ 3) มุกดาหาร เอกชนเช่า 1,085 ไร่ ไม่ได้จัดสรรให้กับ กนอ. 4) สงขลา กนอ. 1,196 ไร่ ไม่ได้จัดสรรให้กับเอกชนเช่า 5) ตราด เอกชนเช่า 888 ไร่ ไม่ได้จัดสรรให้กับ กนอ. 6) หนองคาย เอกชนเช่า 718 ไร่ ไม่ได้จัดสรรให้กับ กนอ.

"สระแก้ว ติดปัญหาทับซ้อนกับผังเมืองรวมจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่สีแดง เขียวเข้ม เขียวอ่อน ไม่ใช่สีม่วง หลัง ส.ค.นี้จะเสนอให้ใช้มาตรา 44 แก้ไขปัญหาผังเมือง อีก 4 จังหวัดที่กำหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม นราธิวาส"

นอกจากนี้ กรมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรฯ จะจัดทำผังเมืองรวมยุทธศาสตร์ยึดคอนเซ็ปต์ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-industrial) เพื่อให้ชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันได้ นำร่อง 10 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ปทุมธานี นครปฐม ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา และสุราษฎร์ธานี

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ