Loading

ผังเมืองใหม่ปิดช่องหาประโยชน์ กรมโยธาฯ คาดก.ย.ประกาศใช้ไร้อายุ เขตศก.พิเศษเฟส2ต.ค.นี้พร้อมเปิดรับฟัง

วันที่ : 15 กรกฎาคม 2558
ผังเมืองใหม่ปิดช่องหาประโยชน์ กรมโยธาฯ คาดก.ย.ประกาศใช้ไร้อายุ เขตศก.พิเศษเฟส2ต.ค.นี้พร้อมเปิดรับฟัง

กรมโยธาฯคาด พ.ร.บ.ผังเมืองใหม่ประกาศใช้ ก.ย.นี้ ไม่กำหนดอายุป้องกันสุญญากาศ เปิดช่องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลประโยชน์ เร่งทำผังเมืองเขต ศก.พิเศษเฟส 2 'เชียงราย-นครพนม-กาญจน์-นราฯ' เสร็จตุลาคมนี้ พร้อมเปิดประชาพิจารณ์

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยในงานสัมมนา หัวข้อ ปฏิรูปผังเมือง 5 ภูมิภาค จัดโดยคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสงขลา สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ว่า ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การผังเมือง ฉบับที่... พ.ศ. ... ได้ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อทูลเกล้าฯ และทรงลงพระปรมาภิไธย คาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกันยายนนี้ โดยสาระสำคัญที่มีการแก้ไขคือ พ.ร.บ.ใหม่จะไม่มีการกำหนดอายุผังเมือง ป้องกันการเกิดสุญญากาศ ไม่ให้เกิดการพัฒนาหรือลงทุนที่นอกเหนือจากผังเมืองกำหนด เนื่องจากมีผังเมืองที่หมดอายุจำนวนมาก

นายมณฑลกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำผังเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษเฟสแรก 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก หนองคาย สระแก้ว สงขลา ตราด และมุกดาหาร ว่าเรียบร้อยแล้ว อยู่ในกระบวนการประชาพิจารณ์กับประชาชนในพื้นที่ ส่วนอีก 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส อยู่ระหว่างการหาพื้นที่นำร่องและจัดทำผังเมือง คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคมนี้ เพื่อทำประชาพิจารณ์ต่อไป

นายปรัชญา สมะลาภา ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก กล่าวว่า ปัญหาของผังเมืองที่ยังแก้ไม่ได้ คือมีการรอนสิทธิ์ประชาชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งบางพื้นที่ก็เพื่อสาธารณะจริง แต่บางพื้นที่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่คนบางกลุ่ม ดังนั้นต้องมีการคำนึงถึงผลกระทบที่ผู้ถูกรอนสิทธิ์จะได้รับด้วย และต้องคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีบางกรณีหลังจากผังเมืองหมดอายุ มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงผังสีใหม่จนประชาชน ได้รับผลกระทบ

"ควรมีการยกระดับหน่วยงานด้านผังเมือง เพื่อให้สามารถมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ ซึ่งการวางผังเมืองไม่ควรวางแบบชี้นำ แต่ควรมีการหารือกับท้องถิ่น และวางแผนสร้างสาธารณูปโภครองรับ ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาพัฒนาพื้นที่" นายปรัชญากล่าว

ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง กล่าวว่า ผังเมืองต้องรับใช้ประชาชนและทำให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่การบังคับใช้อย่างไร้เหตุผล ซึ่งผังเมืองปัจจุบันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ไม่ส่งเสริมให้คนอยู่ในเมือง เช่น มีระยะเว้น ระยะร่น ทำให้บางพื้นที่ไม่สามารถขึ้นตึกสูงได้ คนต้องออกไปอยู่นอกเมือง กระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรม และทำให้รัฐต้องเสีย งบประมาณในการขยายสาธารณูปโภคออกไปรองรับ

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน