Loading

แบงก์แห่ปล่อยกู้คนมีตังค์

วันที่ : 11 สิงหาคม 2558
แบงก์แห่ปล่อยกู้คนมีตังค์

นายอลงกต บุญมาสุข ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างช้าๆ และเปราะบาง ธนาคารได้ระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้สูง ขณะที่กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนที่ 50,000 บาทขึ้นไป และต้องการที่อยู่อาศัยราคา 5 ล้านบาท หรือคอนโดมิเนียมราคา 10 ล้านบาทที่ติดรถไฟฟ้า ยังมีอัตราการเติบโตที่ดี ซึ่งจะเห็นว่าผู้พัฒนาโครงการเน้นกลุ่มลูกค้าระดับบนที่มีรายได้สูงกันมากขึ้น "ที่น่าห่วงคือ ช่วงที่เหลือของปีนี้จะมียอดการโอนที่อยู่อาศัยจากการสร้างเมื่อ 2 ปีก่อนเป็นจำนวนมาก ลูกค้าเหล่านั้นจะโอนได้หรือไม่เพียงใด เพราะสถานการณ์เศรษฐกิจเปลี่ยนไป ผู้ประกอบการจึงกำลังทำแคมเปญกระตุ้นการโอนเป็นจำนวนมาก"

สำหรับเกณฑ์การให้สินเชื่อยังเป็นเกณฑ์เดิมไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ เพียงแต่การพิจารณารอบคอบมากขึ้น ทั้งลูกค้ารายย่อย หรือการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าโครงการ ทั้งนี้ลูกค้าโครงการจะพิจารณากระแสเงินสดประสบการณ์ของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขณะเดียวกัน ต้องมีหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1 ต่อ 1 อย่างไรก็ตาม ยอดปฏิเสธสินเชื่อให้กับลูกค้าโครงการเพิ่มขึ้น 5% ส่วนลูกค้ารายย่อย ถ้าเป็นลูกค้าในกลุ่มบน ยอดปฏิเสธสินเชื่ออยู่ที่ 20-25% ของใบคำขอสินเชื่อ และกลุ่มลูกค้าทั่วไปจะอยู่ที่ 40-45%

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ