Loading

ประมูลคอนโดวุ่น แห่ค้าน บังคับคดี ห้ามยกหนี้ค่าส่วนกลา

วันที่ : 27 เมษายน 2558
ประมูลคอนโดวุ่น แห่ค้าน บังคับคดี ห้ามยกหนี้ค่าส่วนกลาง

คืบหน้ากรมบังคับคดียืมมือกฎหมายแพ่ง "ม.309 จัตวา" ให้ยกเว้นคนประมูล คอนโดฯขายทอดตลาดไม่ต้องจ่ายหนี้ค่าส่วนกลาง หวังล้างพอร์ตทรัพย์ยึด 6 หมื่นล้าน เตรียมเข้า สนช. "กรมที่ดิน-สมาคมนิติบุคคลฯ" ค้านแหลก ชี้คอนโดฯเกิดใหม่ ปีละ 2 แสนล้าน หวั่นสร้างวัฒนธรรมเบี้ยวหนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามความคืบหน้านโยบายผลักดันการขายทอดตลาดทรัพย์ยึด หรือ NPA ประเภทคอนโดมิเนียมของกรมบังคับคดี ซึ่งมีคอนโดฯ สะสมรวมกัน 1.4 หมื่นรายการ มูลค่าตามราคาประเมิน 6.21 ล้านบาท แต่ไม่สามารถระบายทรัพย์ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากติดปัญหามี "หนี้ค่าส่วนกลาง" ค้างชำระติดมากับทรัพย์ กลายเป็นภาระที่มีมูลค่าสูง จนทำให้ไม่มีผู้สนใจประมูลซื้อคอนโดฯ

ล่าสุดแนวทางแก้ปัญหาของกรม อยู่ระหว่างขอแก้ไขกฎหมายแพ่ง เป้าหมายเพื่อขอใช้อำนาจกฎหมายแพ่งให้ยกเว้นสำหรับผู้ซื้อหรือผู้ประมูลคอนโดฯจากกรม ไม่ต้องจ่ายหนี้ค่าส่วนกลาง วิธีการคือให้นิติบุคคลอาคารชุดที่มีการค้างชำระเป็นผู้ฟ้องร้องดำเนินคดีจากเจ้าของเดิม โดยเตรียมเสนอเป็นวาระเข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เร็ว ๆ นี้

ปรากฏว่าแนวทางนี้ได้รับการคัดค้านจากกรมที่ดิน รวมทั้งจากวงการบริหาร นิติบุคคลฯ เนื่องจากเกรงว่าจะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมเบี้ยวหนี้ในที่สุด เนื่องจากมูลหนี้คอนโดฯในพอร์ตกรมบังคับคดี มีจำนวนสะสมรวมกัน 6 หมื่นล้านบาท ในขณะที่แต่ละปีมีคอนโดฯเกิดใหม่สูงกว่า 2-3 เท่า หรือมีมูลค่าเกิดใหม่เฉลี่ยปีละ 2 แสนล้านบาท

บังคับคดีลุ้นบังคับใช้ปีนี้นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า จากที่กรมได้เสนอแก้ไขมาตรา 309 จัตวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้เข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมอบหมายให้ นางขวัญระพี จุฬาพิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นผู้ชี้แจง และทราบว่ากฤษฎีกาได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความบางส่วน

โดยคาดว่ากฎหมายดังกล่าวน่าจะบังคับใช้ได้ภายในปีนี้ และน่าจะมีผลบังคับใช้ทันที เนื่องจากไม่ได้มีบทเฉพาะกาลให้มีระยะเวลาผ่อนผัน ก่อนบังคับใช้จริง

กรมที่ดิน-เอกชนค้านแหลก นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า มีความเห็นต่างจากกรมบังคับคดีที่เสนอแก้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ให้การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่ประมูลจากกรมบังคับคดี ไม่ต้องใช้ใบปลอดหนี้ ค่าส่วนกลาง เพราะเท่ากับเป็นการขอแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อมา หักล้างกับ พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็น กฎหมายที่ใช้กำกับดูแลนิติบุคคลอาคารชุดและค่าส่วนกลางในอาคารชุดโดยตรง

ทั้งนี้ ถึงแม้กรมบังคับคดีจะชี้แจงว่า เมื่อผู้ประมูลซื้อคอนโดฯโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว หนี้ค่าส่วนกลางและเบี้ยปรับก็ยังคงอยู่กับผู้ก่อหนี้ แต่การที่ถ่ายโอนภาระให้ นิติบุคคลฯไปฟ้องศาลเพื่อติดตามทวงหนี้เอง ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก เพราะผู้ก่อหนี้หรือเจ้าของเดิมบางรายอาจมีสถานะเป็น ผู้ล้มละลายไปแล้ว หรือไม่สามารถตามตัวได้

"เมื่อไม่สามารถทวงหนี้ค่าส่วนกลางได้จะมีผลกระทบกับการดูแลอาคารชุดโดยตรง เพราะนิติบุคคลฯกฎหมายเขียนไว้ชัดว่า มีรายได้ทางเดียวจากการเก็บค่าส่วนกลางรายเดือน ถ้าไม่มีเงินมาดูแลคอนโดฯก็จะเสื่อมโทรมลง" นายศิริพงษ์กล่าว

นายวิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย แสดงข้อคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ไม่เห็นด้วยกับกรมบังคับคดีตั้งแต่แรกที่เสนอแก้ไขโดยใช้กฎหมายแพ่งมายกเว้นให้ผู้ประมูลซื้อห้องชุดจากกรมบังคับคดี ไม่ต้องใช้ ใบปลอดหนี้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ เพราะจะสร้างวัฒนธรรมไม่จ่ายหนี้หรือเบี้ยวหนี้ ให้กับผู้ซื้อคอนโดฯรายใหม่

กฤษฎีกาให้พบกันครึ่งทางด้านนางขวัญระพี จุฬาพิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า เดิมกรมขอแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยให้ผู้โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ที่ประมูลซื้อจากกรมบังคับคดี ไม่ต้องใช้ ใบปลอดหนี้ค่าส่วนกลาง ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายอาคารชุด

อย่างไรก็ตาม เท่าที่ทราบร่างกฎหมายนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่ สาระสำคัญคือก่อนขายทอดตลาดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำหนังสือแจ้งนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้ จัดทำรายชื่อผู้ค้างชำระค่าส่วนกลาง รวมทั้ง แจ้งยอดหนี้และเบี้ยปรับมาที่กรมบังคับคดี ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อนำห้องชุดขายทอดตลาดได้แล้ว กรมจะหักเงินมาจ่ายหนี้ค้างค่าส่วนกลางและเบี้ยปรับให้กับนิติบุคคลฯเป็นลำดับแรก นั่นหมายความว่าจะจ่ายหนี้ให้นิติบุคคลฯก่อน แล้วค่อยจ่ายคืนให้สถาบันการเงินเจ้าหนี้เป็นลำดับถัดไป

ส่วนกรณีนิติบุคคลอาคารชุดไม่ได้แจ้งยอดหนี้ให้กรมบังคับคดีทราบภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าเสียสิทธิ์การได้รับชำระหนี้ค่าส่วนกลาง และจะต้องไปฟ้องร้องเพื่อติดตามทวงหนี้ค่าส่วนกลางจากเจ้าของห้องเดิมเอง

"รายละเอียดร่างที่สำนักงานกฤษฎีกาแก้ไขปรับปรุง ต้องรอส่งมาให้กรมบังคับคดี ในฐานะต้นเรื่อง ซึ่งอาจมีการปรับปรุง เพิ่มเติมได้ ขั้นตอนจากนั้นจะเสนอ สนช. ต่อไป" รองอธิบดีกรมบังคับคดีกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ