Loading

ที่ดินทั่วประเทศปรับขึ้น20% โซนเศรษฐกิจพิเศษทะยานเท่าตั

วันที่ : 8 มกราคม 2558
ที่ดินทั่วประเทศปรับขึ้น20% โซนเศรษฐกิจพิเศษทะยานเท่าตัว

ธนารักษ์แจงราคาประเมินที่ดินใหม่จ่อขยับยกแผง ชี้ที่ดินเขตเศรษฐกิจพิเศษทะยาน 100% ด้านที่ดินกลางเมือง สีลม ราชประสงค์ สยาม ราคาขยับเพิ่ม 30%

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า จากการประเมินราคาที่ดินเบื้องต้น คาดว่าราคาประเมินที่ดินใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ต้นปี 2559 จะมีราคาสูงขึ้นเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะผลจากที่รัฐบาลเตรียมประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมา และผลจากการเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ทำให้ราคาที่ดินเฉลี่ยทั้งประเทศเพิ่มขึ้น 20% โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น แม่สอด เพิ่มขึ้นสูงกว่า 100% รวมถึงที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าที่เกิดขึ้นใหม่จะปรับตัวสูงขึ้นอีกตามการใช้งานในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะส่งผลให้กรมที่ดินจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว

ขณะที่ที่ดินที่ครองแชมป์ราคาประเมินสูงที่สุดในรอบที่แล้ว เช่น บริเวณสีลม บริเวณราชประสงค์ สยามเซ็นเตอร์ ซึ่งในปี 2555 มีราคาประเมินอยู่ที่ประมาณ ตร.ว.ละ 8-9 แสนบาท คาดว่ารอบใหม่จะมีแนวโน้มราคาเพิ่มสูงขึ้น 20-30% หรืออยู่ในระดับ 1 ล้านบาทต่อตารางวา

นอกจากนี้กรมธนารักษ์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับนายสมคิด ศริ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน เพื่อขอใช้ข้อมูลที่ดินสำหรับจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โดยกรมจะขอใช้ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลอาคารชุด รวมทั้งข้อมูลราคาซื้อขาย เพื่อวิเคราะห์กำหนดราคาประเมิน ก่อนจัดทำบัญชีและส่งให้กรมที่ดินใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และยังรองรับใช้เป็นฐานเก็บภาษี พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

นอกจากนี้ ยังจะนำเทคโนโลยีแบบใหม่มาช่วยการดำเนินงานสำรวจและประเมินราคา เช่น การนำแผนที่ภาพ ถ่ายดาวเทียม แผนที่ดิจิตอลรูปแบบแปลงที่ดิน เมื่อกรมธนารักษ์นำส่งกลับไปให้กรมที่ดินแล้ว จะทำให้กรมที่ดินสามารถนำไปใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีต่างๆ จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ และมีราคาประเมินสอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย์

สำหรับความคืบหน้าการจัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์ ได้ประเมินไปแล้ว 25 จังหวัด คิดเป็นจำนวน 8.8 ล้านแปลง จากทั้งหมด 33 ล้านแปลงที่ทางธนารักษ์จะต้องจัดทำประเมินเป็นรายแปลงทั่วประเทศ

นายสมคิดกล่าวว่า กรมที่ดินจะส่งข้อมูลทั้งข้อมูลแผนที่ ทะเบียนที่ดิน อาคารชุด ไปยังกรมธนารักษ์ เพื่อใช้ในการทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ จากนั้นจะส่งกลับมากรมที่ดิน เพื่อใช้เก็บค่าธรรมเนียม โดยหลักแล้วจะใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายจากดาวเทียมแผนที่ดิจิตอลมาจัดทำข้อมูลราว 15 ล้านแปลง คาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2559

ขณะเดียวกันนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมที่จะเสนอร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในช่วงปลายเดือนนี้ โดยขณะนี้หน่วย งานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการสรุปรายละเอียดให้มีความรอบ คอบและชัดเจน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์