Loading

ธนารักษ์ ทำแผนนำร่อง ประเมินที่ดินใหม่ - สภาผ่านภาษีมรด

วันที่ : 19 ธันวาคม 2557
ธนารักษ์ ทำแผนนำร่อง ประเมินที่ดินใหม่ - สภาผ่านภาษีมรดก

          ประเมินที่ดินใหม่ - สภาผ่านภาษีมรดก

          กรมธนารักษ์เดินหน้าทำแผนประเมินราคาที่ดินรายแปลง และแผนพัฒนาบุคลากร เดือนมกราคมนี้ หลังรัฐมนตรีคลังไฟเขียว รองรับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คาดประเมินราคาทุนทรัพย์ตามแผนเสร็จภายใน 1 ปีครึ่ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก วาระแรก

          นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์เตรียมโครงการนำร่องการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินเพื่อจัดทำฐานภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Pilot Project) ขึ้นมาก่อนเพื่อเป็นต้นแบบโดยจะดำเนินการในเดือนมกราคม 2558 และร่างแผนงาน 2 โครงการ คือ แผนงานพัฒนาบุคลากร และแผนการประเมินราคาที่ดินรายแปลงเสร็จแล้วโดยได้รับความเห็นชอบในหลักการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

          ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนร่างแผนปฏิบัติการโดยละเอียด โดยขั้นตอนต่อไปจะมีการนำเสนอให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมธนารักษ์ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและให้ความเห็นชอบขั้นตอนของแผนปฏิบัติการ ซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้ว จะเปิดเผยแผนงานโดยละเอียดต่อไป

          นายนริศ กล่าวว่า กรมธนารักษ์มั่นใจว่าแผนการประเมินราคาทุนทรัพย์ จะดำเนินการแล้วเสร็จในเวลา 1 ปีครึ่ง โดยขณะนี้มีการประชุมติดตามและฝึกอบรมข้าราชการที่ต้องเกี่ยวข้องกับการประเมินนี้ตลอดเวลา เพื่อให้การประเมินราคาครั้งนี้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสที่สุดตามนโยบายรัฐบาล

          อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการขยายฐานภาษีบางประเภทซึ่งหนึ่งในภาษีนั้น คือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ของกรมธนารักษ์ เป็นฐานในการจัดเก็บภาษี

          นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก ในวาระแรก ซึ่งการพิจารณาของที่ประชุม สนช.ในวาระแรกไม่พบว่ามีปัญหาใดๆ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการเสนอให้จัดเก็บภาษีดังกล่าวในอัตราก้าวหน้า ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วมองว่าไม่จำเป็น เพราะไม่ต้องการให้อัตราภาษีที่สูงเป็นเหตุที่จะทำให้มีการนำเงินออกนอกประเทศ

          "ที่ประชุมเสนอให้มีการเก็บภาษีแบบยืดหยุ่น โดยให้พิจารณาถึงแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในอนาคต ซึ่งส่วนตัวมองว่าอัตราภาษีที่ 10% อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้ว และจะไม่เป็นการผลักดันให้มีการโยกออกนอกประเทศ" รมว.คลัง กล่าว

          อย่างไรก็ดี ภาษีมรดกที่เสนอจัดเก็บในอัตราเพดานที่ 10% นั้น จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันกำชับให้ที่ประชุมพิจารณากฎหมายนี้อย่างรอบคอบและเป็นกลางที่สุด ทั้งนี้ อีก 90 วันจึงจะมีการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดกเป็นวาระที่ 2

          นายสมหมาย กล่าวว่า การถ่ายโอนมรดกในปัจจุบันได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ไม่ว่าทรัพย์สินจะมีจำนวนมากน้อยเพียงใด จึงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม สมควรที่จะต้องจัดเก็บภาษีตามสมควรจากการรับมรดกที่มีมูลค่าจำนวนมาก เพื่อนำไปพัฒนาประเทศและยกระดับการดำรงชีวิตของประชาชนที่ยากไร้ให้ดีขึ้น

          ทั้งนี้ หากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20-21 แต่ยืนยันว่าจะไม่ให้กระทบถึงผู้ที่ได้รับมรดกพอสมควรแก่การดำรงชีพ เพราะสามารถผ่อนชำระภาษีได้ถึง 5 ปี โดย 2 ปีแรกไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ อีกทั้งต่างประเทศล้วนจัดเก็บภาษีในลักษณะนี้เช่นกัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น