Loading

แนะผู้บริโภคซื้อ-ขายบ้านเลือกโบรกเกอร์มืออาชี

วันที่ : 5 ธันวาคม 2557
แนะผู้บริโภคซื้อ-ขายบ้านเลือกโบรกเกอร์มืออาชีพ

นายสมศักดิ์ มุนีพีระกุล นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ แนะนำให้ประชาชนที่ต้องการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านนายหน้าฯ ที่เป็นมืออาชีพ เพราะจะทำให้มีความสะดวก ปลอดภัย เนื่องจากนายหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมฯ แล้ว จะทำหน้าที่ตั้งแต่การหาทรัพย์มาขาย รู้รายละเอียดสินค้าอย่างดี และมีศักยภาพในการทำการตลาดผ่านสื่อต่าง ๆ  ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้ผู้บริโภค ด้านการโอนกรรมสิทธิ์ การเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขาย รวมทั้งยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารด้วย ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวก และได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้สมาคมฯ มีเป้าหมายในอนาคตที่จะผลักดันพ.ร.บ.นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้ออกมาเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังร่วมกับ ปปง.ทำหน้าที่ตรวจสอบการฟอกเงินผ่านการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสียหายแก่ประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ ของนายหน้าฯ ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันของตลาดในอนาคต ที่คาดว่าหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จะทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มือสองแข่งขันสูง เพราะจะมีนายหน้าต่างชาติเข้ามาทำงานในไทยเพิ่มขึ้น

"ยอมรับว่าที่ผ่านมาความน่าเชื่อถือของอาชีพนายหน้าอสังหาฯ นั้นมีน้อย แต่หลังจากที่สมาคมฯ เข้ามามีบทบาท ทั้งส่งเสริมจรรยาบรรณ ออกมาตรการควบคุมการทำงานของสมาชิก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้วิชาชีพนี้ ทำให้อาชีพนายหน้าอสังหาฯ มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์มือสองในประเทศผ่านนายหน้าอสังหาฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาเป็นสัดส่วน 30-40% จากช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การซื้อ-ขายบ้านมือสองมีเพียง 3% เท่านั้น"

สำหรับช่วง 21 ปีที่ผ่านมา ของสมาคมฯ ส่วนใหญ่เน้นทำกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนเกิดความต้องการซื้อขายบ้านมือสอง ใช้บริการผ่านนายหน้าที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ แม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีกฎหมายออกมาควบคุมการทำงานแต่สมาคมฯ เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญ ในการควบคุมดูแลการทำงาน เพื่อสร้างความยุติธรรมกับผู้บริโภค ป้องกันไม่ให้นายหน้าเอารัดเอาเปรียบ หรือสร้างความเสียหายให้ประชาชน

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ