Loading

รถไฟปิ้งไอเดียทำคอมมูนิตี้ คอมเพล็กซ

วันที่ : 2 ตุลาคม 2557
รถไฟปิ้งไอเดียทำคอมมูนิตี้ คอมเพล็กซ์

          นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ บอร์ดการรถไฟฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมการรถไฟฯได้เสนอการพัฒนาที่ดินของการรถไฟฯ บริเวณพื้นที่โดยรอบของสถานีกลางบางซื่อ 3 แห่ง รวมทั้งหมด 218 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็น ศูนย์คอมมูนิตี้ คอมเพล็กซ์ ที่รวบรวมห้างสรรพสินค้า โรงแรม ย่านธุรกิจการค้า และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

          อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นยังไม่ได้ประเมินว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าใด โดยอยู่ระหว่างรอหารือกับกระทรวงคมนาคม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. แต่ทางการรถไฟฯ อยากให้การลงทุนเป็นรูปแบบเอกชนร่วมทุน (PPP  Cost) ซึ่งจะให้ภาคเอกชนทำการเช่าพื้นที่และบริหารงาน ส่วนการรถไฟฯจะเก็บค่าเช่า

          ทั้งนี้ กรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. เสนอจ่ายเงินค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินของการรถไฟฯ บริเวณทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก เป็นวงเงิน 1,200 ล้านบาท ภายในเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งในส่วนที่เหลือจะต้องมีการเจรจา ต่อรองกัน อาจจะมีการเพิ่มหรือลดอีกครั้งหนึ่ง เพราะเดิมการรถไฟฯเคยมีการเสนอวงเงินที่มากกว่านี้ ส่วนกรณีของการเช่าที่ดินของ ปตท. ทางผู้บริหารก็พร้อมที่จะเจรจาการจ่ายเงินค่าเช่าอยู่แล้ว ซึ่งจะต้องมีการนัดหารือกันอีกครั้งหนึ่งในประเด็นดังกล่าว

          สำหรับผลประกอบการในปี 2558 คาดว่าน่าจะขาดทุนเกือบ 18,000 ล้านบาท โดยจะเป็นรายได้ 13,000 ล้านบาท และรายจ่าย 17,278 ล้านบาท ขณะที่ในส่วนของรายได้ค่าเช่าที่ดินคาดว่าน่าจะจัดเก็บ ได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2,000 ล้านบาท จากเดิม ที่ประมาณการไว้ที่ 1,500 ล้านบาท คาดว่าหากจัดเก็บ ค่าเช่าที่ดินได้ทั้งหมด จะมีประมาณการรายได้ค่าเช่าที่ดิน ปี 2558 เพิ่มเป็น 3,500 ล้านบาท เนื่องจากหลายพื้นที่ หมดสัญญานานแล้ว และยังมีส่วนที่ยังไม่ต่อสัญญา จึงสั่งการคณะกรรมการของการรถไฟฯเร่งดำเนินการเรื่องสัญญาเช่ารอบใหม่

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า