Loading

ไม่ทิ้ง บ้านเอื้ออาท

วันที่ : 1 ตุลาคม 2557
ไม่ทิ้ง บ้านเอื้ออาทร

          นายสุภัคร ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าถึงแม้ว่าการเคหะแห่งชาติจะเปิดขายบ้านผู้มีรายได้น้อยโครงการใหม่ 'แพ็กเกจ 1' ที่ไม่ใช่บ้านเอื้ออาทรอยู่ในขณะนี้นั้น แต่การขายโครงการบ้านเอื้ออาทรยังคงดำเนินการตามปกติ ทั้งในปัจจุบันและในปีงบประมาณ 2558 ก็ยังคงทำการตลาดแบบ ต่อเนื่อง

          ตั้งแต่เริ่มเปิดขายและก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จำนวนทั้งหมด 281,556 หน่วย จนถึงขณะนี้โครงการบ้านเอื้ออาทรทำให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถมีบ้านเป็นของตัวเอง และการเคหะแห่งชาติเองก็มีรายได้จากการทำโครงการนี้เป็นจำนวนมาก

          "โครงการบ้านเอื้ออาทรจึงเป็นโครงการที่ให้ผลประโยชน์ทั้งกับคนที่ต้องการมีบ้าน และหน่วยงานของการเคหะฯ ก็มีรายได้เข้ามาขับเคลื่อนในองค์กรมากด้วยเช่นกัน ทั้งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของการเคหะแห่งชาติในการทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง"

          ส่วนโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ยังคงเหลือก็จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นให้เช่าซื้อและยื่นโพสกับธนาคาร ส่วนในโซนที่ยังขายไม่ได้ก็นำมาปรับเปลี่ยนเป็นให้เช่าเพื่อรองรับแรงงานที่จะมีเพิ่มขึ้น สำหรับต้อนรับเออีซีในปี 2558 เพื่อเพิ่มรายได้ให้การเคหะแห่งชาติอีกทางหนึ่งด้วย

          นายสุภัครยังกล่าวถึงผลการจัดงาน 'มหกรรมบ้านและเคหะแฟร์ 2014' ที่ผ่านมาว่า ทำยอดขายได้ถึง 1,891 หน่วย แบ่งเป็นเขตกทม. 211 หน่วย, ปริมณฑล 711 หน่วย และต่างจังหวัด 969 หน่วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด