Loading

รฟท.ไม่หยุดเดินรถ แอร์พอร์ตเรลลิงค์

วันที่ : 17 กันยายน 2557
รฟท.ไม่หยุดเดินรถ แอร์พอร์ตเรลลิงค์

          สั่งเร่งจัดทำแผนแยกบริหารแอร์พอร์ตเรลลิงค์ออกจาก ร.ฟ.ท.

          "ภากรณ์"ยันไม่หยุดเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงค์ 5 ขบวนที่ใช้วิ่งบริการอยู่ พร้อมเร่งซ่อมบางส่วน ใช้อะไหล่จาก 4 ขบวนที่จอดพัก ชี้ซ่อมใหญ่ต้องใช้เวลา 14-16 เดือน

          นายภากรณ์ ตั้งเจตสกาว รองผู้ว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในฐานะรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ผู้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายให้เข้ามาแก้ไขปัญหาการซ่อมบำรุงขบวนรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตเรลลิงค์ที่ขณะนี้มี 4 ขบวนต้อง จอดพัก เพราะวิ่งครบระยะทางหยุดซ่อมบำรุงที่ 1.32 ล้านกิโลเมตร และต้องจอดรอจนกว่าจะซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ในอีก 14-16  เดือนข้างหน้า

          ส่วนที่วิ่งให้บริการอยู่มี 5 ขบวนจะวิ่งครบกำหนด 1.32 ล้านกิโลเมตร ใน  2 เดือน ข้างหน้า จึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยดำเนินการซ่อมบางส่วน (Patial Overhaul) โดยใช้วิธีถอดอะไหล่จาก ขบวนรถไฟที่จอดพักมาเปลี่ยนและ บางส่วนต้องจัดหาอะไหล่เพิ่ม ดังนั้นมั่นใจว่าจะไม่มีการหยุดให้บริการ แต่ปรับความถี่การเดินรถแทน

          ทั้งนี้ คณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ให้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมามาซ่อมบำรุงใหญ่ด้วยวิธีการประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีออคชั่น) ซึ่งต้องใช้เวลาและขั้นตอนดำเนินการ 4-5 เดือน บนเงื่อนไขว่าจะต้องไม่มีอุปสรรค หรือมีการทักท้วงเมื่อยื่นร่างประกาศประกวดราคาผ่านเว็บไซต์ต่างๆ จากนั้นต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อดำเนินการขั้นตอนการอนุมัติ และลงนามในสัญญา จากนั้นผู้รับเหมาที่ผ่านการคัดเลือกต้องใช้เวลา 7-8 เดือนในการจัดหาอะไหล่ซึ่งต้องสั่งเฉพาะไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปแล้วจึงจะดำเนินการซ่อมได้ ขบวนแรกจะซ่อมเสร็จภายใน 2 เดือน แต่ทั้งหมด 9 ขบวนจะเร่งซ่อมให้เสร็จภายใน 4 เดือน สรุปว่าขั้นตอนดำเนินการกว่าจะซ่อมเสร็จต้องใช้เวลาเกิน 1 ปี หรือไม่น้อยกว่า 14-16 เดือน

          "อีก 2 เดือนที่รถไฟฟ้าอีก 5 ขบวนที่เหลือจะวิ่งครบ 1.3 ล้านกิโลเมตรนั้นยัง ให้บริการได้จนถึงปีใหม่ จากนั้นจะจัดหาอะไหล่สำคัญที่จะเข้ามาปรับเปลี่ยนเพื่อ ให้ขบวนรถวิ่งได้ต่อไป ถือเป็นวิธีการเดียวที่ทำได้ตอนนี้ ส่วนเรื่องการซ่อมใหญ่ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนเตรียมว่าจ้างผู้รับเหมาและจัดหาอะไหล่ซึ่งใช้เวลามากกว่า 1 ปี"

          ทั้งนี้ การสั่งซื้ออะไหล่บางรายการ จะจัดหาได้ต้นปี2558 ดังนั้นรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงค์ ยังให้บริการได้ แต่ปรับเพิ่มความถี่การให้บริการทุก 15 นาที ในชั่วโมงเร่งด่วน และทุก 20 นาทีในช่วงปกติและ วันหยุดด้วย ส่วนที่มองว่าการซ่อมโดยใช้อะไหล่ จากขบวนรถที่จอดพักเป็นการซ่อมแบบปะผุนั้น นายภากรณ์ยืนยันว่าเป็นหลักปกติ ที่ร.ฟ.ท.ดำเนินการเช่นนี้ ไม่มีปัญหา และปลอดภัย เพราะชิ้นส่วนอะไหล่ที่ถอดมาใช้ต้องทดสอบเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยก่อน ซึ่งการซ่อมแบบบางส่วน ได้แก่ แคร่ ระบบเบรก ยางรอง ระบบไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น และขบวนรถที่จะนำออกวิ่งต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.ด้วย หากเกิดอะไรขึ้นวิศวกรที่เซ็นรับรองจะต้องรับผิดชอบ ดังนั้นเรื่องความปลอดภัยต้องให้ความสำคัญ

          นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งให้ ร.ฟ.ท. เร่งจัดทำแผนการแยกการบริหารงานของโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ออก จาก ร.ฟ.ท.ให้ชัดเจน ทั้งส่วนทรัพย์สิน และรูปแบบการธุรกิจ รวมถึงมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. เพื่อให้คล่องตัวในการบริหารงานและการเบิกจ่ายงบประมาณได้เอง รวมทั้งหาแนวทางนำรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าโดยสารมาให้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์บริหารจัดการเอง

          "ร.ฟ.ท.ต้องมีความชัดเจนเรื่อง แอร์พอร์ตเรลลิงค์ว่าจะแยกการจัดซื้อ ทรัพย์สิน และรายได้อย่างไร เพราะตอนนี้ปัญหาที่ทำให้แอร์พอร์ตเรลลิงค์ปรับปรุงดำเนินงานได้ล่าช้า ส่วนหนึ่งมาจาก ความ ไม่คล่องตัวในอำนาจการจัดซื้อและเบิกจ่าย ที่ต้องรออนุมัติจากบอร์ดร.ฟ.ท.ก่อน" นางสร้อยทิพย์กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ