Loading

ชงครม.ขยายแผนลงทุนพื้นฐาน10 ป

วันที่ : 5 กันยายน 2557
ชงครม.ขยายแผนลงทุนพื้นฐาน10 ปี

          นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังร่วมประชุมกับสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ว่าได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

แก้ไขรายละเอียดและขยายระยะเวลาดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ จากเดิมที่มีระยะเวลา 8 ปี ระหว่างปี 2558-2565 เป็น 10 ปี ระหว่างปี 2559-2568 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงบประมาณที่กำหนดระยะไว้ 10 ปี ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะเสนอให้ครม.พิจารณาต่อไป

          การขยายเวลาดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ จะทำให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน สอดรับกับแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และสามารถปรับแผนการดำเนินงานให้ตรงกันสถานการณ์จริงที่ต้องปรับเพิ่มบางโครงการเข้ามาในอนาคตได้

          การปรับเวลาของแผนยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน ไม่ได้ทำให้โครงการลงทุนตามแผนช้าลง หรือทำให้วงเงินลงทุนเพิ่มขึ้น เพราะโครงการต่างๆ ยังเดินได้ตามแผนปกติและวงเงินลงทุนก้อนเดิม แต่จะส่งผลดีให้การเบิกจ่ายงบและการผลักดันโครงการลงทุนต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะเห็นภาพชัดเจนว่าแต่ละปีต้องลงทุนโครงการอะไรบ้าง คาดว่าสนข.จะจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ใหม่แล้วเสร็จเสนอกระทรวงคมนาคมได้ภายในสัปดาห์หน้านางสร้อยทิพย์ กล่าว

          ทั้งนี้ คาดว่าเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมมีงบประมาณในปี 2558 ประมาณ 1.44 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้จะเป็นงบประมาณลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะเร่งด่วนปี 2557-2558 ประมาณ 19,718 ล้านบาท เป็นการลงทุนเพื่อเชื่อมโครงข่ายการค้าชายแดนระหว่างประเทศ โครงการพัฒนารถไฟทางคู่ และรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น โครงการรถไฟทางคู่ ชุมทางจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 185 กม. วงเงินลงทุน 26,007 ล้านบาท ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นในปี 2558 ประมาณ 312 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่ารื้อย้ายและชดเชยให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ

          นอกจากนี้ เตรียมประชุมสรุปแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะเร่งด่วน เสนอให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในสัปดาห์หน้า หลังจากนั้น จะประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณปี 2559-2568 ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ช่วง 10 ปี

          ผู้สื่อรายงานว่า กระทรวงคมนาคมกำลังจัดเตรียมสถานที่ทำงานและการต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าจะเข้ามาปฏิบัติงานในกระทรวงครั้งแรก บ่ายวันที่ 9 ก.ย.นี้ หลังประชุม ครม.

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ