Loading

แจกที่ดินคนจนพันไร่กรมธนารักษ์ให้เช่าราคาถู

วันที่ : 5 กันยายน 2557
แจกที่ดินคนจนพันไร่กรมธนารักษ์ให้เช่าราคาถูก

กรมธนารักษ์ประเดิมแจกที่ดินคนจน 1,000 ไร่ ให้ผู้มีรายได้น้อยเช่าในราคาถูก ตามยุทธศาสตร์ช่วยคนจน

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์เตรียมยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 เพื่อนำเสนอต่อ นายสมหมาย ภาษี รมว.คลังคนใหม่ ในเรื่องที่ดินทำกินเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ทำร่วมกัน 4 หน่วยงานคือ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการในการคืนพื้นที่ราชพัสดุที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ เพื่อนำมาจัดสรรให้ผู้มีรายได้น้อยเช่าราคาถูก ในลักษณะที่ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อทำกิน ล่าสุดได้เรียกคืนที่ราชพัสดุแล้วประมาณ 1,000 ไร่ ใน 6 จังหวัด เช่น บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี

สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปดูเรื่องการคัดเลือกคนที่สมควรจะได้รับสิทธิ์ จำนวนพื้นที่กี่ไร่ต่อครัวเรือน เพื่อหาคนที่จะเข้ามาทำกินในพื้นที่จริงๆ ป้องกันการโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือ

อย่างไรก็ตาม กรมธนารักษ์ยังเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ให้เร่งรัดทำการประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศจำนวน 30 ล้านแปลง ที่จะมีการประกาศใช้รอบใหม่ระหว่างปี 2559-2562 ซึ่งในปี 2558 จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อประเมินราคาใหม่ทั้งรายแปลงและรายบล็อก รวมถึงการผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่ราชพัสดุใหม่ เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวและทันสมัยมากขึ้น

นายนริศ กล่าวว่า จะเร่งดำเนินตามนโยบายที่ค้างอยู่ คือโครงการบ้านสูงอายุ ขณะนี้ผ่านความเห็นชอบจาก คสช.แล้วเช่นกัน แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนคือ โครงการที่ จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 100 ไร่ มูลค่าโครงการไม่เกิน 1,000 ล้านบาท จะต้องมีการเปิดประมูลให้เอกชนเข้ามาร่วมทุนในการลงทุนโครงการ

นอกจากนั้น ยังมีโครงการที่ จ.นครนายก ดำเนินการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปจัดทำแนวทางการดำเนินการโดยกรมธนารักษ์จะจัดสรรเฉพาะที่ราชพัสดุให้เท่านั้น และโครงการหาที่ราชพัสดุเพื่อนำมาสร้างด่านชายแดนรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ล่าสุดได้พื้นที่ 4 แปลง ใน 3 จังหวัดชายแดน

ที่มา : M2F

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ