Loading

คอลัมน์ ทันประเด็น: บ้านมือสองในตลาดเพิ่มเป็น 4 แสนยูนิ

วันที่ : 31 กรกฎาคม 2557
คอลัมน์ ทันประเด็น: บ้านมือสองในตลาดเพิ่มเป็น 4 แสนยูนิต

          นายแพทย์สมศักดิ์ มุนีพีระกุล นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า ประเทศไทยควรจะมี พ.ร.บ.นายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพนายหน้าฯ รวมทั้งควบคุมให้อยู่ในระเบียบและแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ เนื่องจากธุรกิจบ้านมือสองนั้นมีขนาดใหญ่และมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเดิมจำนวนบ้านมือสองในตลาดมีประมาณ 3 แสนยูนิต แต่หลังเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554 มีอาคารและที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจำนวนมากและทำให้มีบ้านมือสองเพิ่มขึ้นในตลาด 1 แสนหลัง ส่งผลปัจจุบันตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น 4 แสนยูนิต

ที่มา : ASTVผู้จัดการรายวัน

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ