Loading

เคเค เผย 6 ปีราคาที่ดินพุ่ง 54

วันที่ : 28 กรกฎาคม 2557
เคเค เผย 6 ปีราคาที่ดินพุ่ง 54%

          เคเคเผยราคาที่ดินยังคงเพิ่มขึ้นกว่า 54.5% แซงสินทรัพย์อื่น ประเมินที่ดินแปลงใหญ่เริ่ม หายากหลังต่างชาติเข้ามาลงทุนรับเออีซี ชี้ดอกเบี้ยต่ำเหมาะลงทุนที่ดิน นางสุวรรณี วัธนเวคิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอขาย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ทรัพย์สินรอการขายประเภทที่ดินเปล่าได้รับความสนใจจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคาที่ดินที่ปรับเพิ่ม สูงขึ้น จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่า ราคาที่ดินโดยภาพรวมมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง แม้ในช่วงที่เกิดวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ในปี 2552

          โดยในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาราคาที่ดินขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 11.9% ต่อปี และหากเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่นพบว่า ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2551 - ไตรมาส 2 ปี 2557 ราคาที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่สูงที่สุดโดยเพิ่มขึ้นถึง 54.5%

          ปัจจัยที่สนับสนุนให้ราคาที่ดินปรับเพิ่มขึ้นคือการขยายตัวของชุมชนเมือง โดยเฉพาะหัวเมืองต่างจังหวัด ถัดมาคือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งประเทศไทยเองเป็นอันดับต้นๆ ที่นักธุรกิจจากต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุน เห็นได้ชัดจากกระแสการเข้ามาลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์หรือการซื้อคอนโดมิเนียมแบบยกชั้นจากกลุ่มนักธุรกิจต่างชาติ

          อีกประการที่สำคัญคือโครงการภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการวางผังเมือง นโยบายการพัฒนาของฝ่ายบริหารในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนนโยบายทางด้านเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมและขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน

          "ปัจจุบันที่ดินแปลงใหญ่เริ่มหาได้ยาก ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและกำลังซื้อที่ดีขึ้น  นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น ในขณะนี้จึงเป็นจังหวะดีในการเริ่มลงทุนในอสังหาริมทรัพย์" ล่าสุดได้จัดโปรโมชั่น Land Hot Sale ด้วยการรวบรวมที่ดินเปล่ากว่า 200 รายการทั่วประเทศ พร้อมลดราคาเฉลี่ยถึง 20% จากราคาที่ประกาศขายในปัจจุบัน มาจัดรายการให้ ผู้สนใจได้เลือกซื้อไปถึงวันที่ 29 ส.ค.2557 เช่นที่ดินเปล่าติดริมน้ำจังหวัดสุพรรณบุรี หรือที่ดินใจกลางเมืองหาดใหญ่  และที่ดินเปล่าบริเวณปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ดินแปลงใหญ่เริ่มหายากดอกเบี้ยขาขึ้น  ถือเป็นจังหวะดีในการลงทุน

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ