Loading

ธนารักษ์ ผุด สมาร์ท จีไอเอส ทีดี บริการค้นหาข้อมูลราคาประเมินลดข้อผิดพลาด-ขั้นตอนทำงา

วันที่ : 25 กรกฎาคม 2557
ธนารักษ์ ผุด สมาร์ท จีไอเอส ทีดี บริการค้นหาข้อมูลราคาประเมินลดข้อผิดพลาด-ขั้นตอนทำงาน

        นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมได้เปิดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการให้บริการ (สมาร์ท จีไอเอส ทีดี) ให้กับหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป ใช้สำรวจและวางแผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ การประเมินราคาทรัพย์สินแบบบูรณาการ ครบวงจร ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเลต ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลแผนที่และรายละเอียดที่ราชพัสดุผ่านเว็บไซต์ หรือสืบค้นข้อมูลราคาประเมินที่ดิน แผนที่ภาพรวมราคาประเมิน ถือเป็นการป้องกันการประเมินราคาที่ดินอย่างไม่สมเหตุสมผล ทั้งนี้จะสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนได้มากขึ้น

          "ประโยชน์ของระบบสมาร์ท จีไอเอส ทีดี จะช่วยให้กรมสามารถ อัพเดทข้อมูลการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ราชพัสดุได้ว่ามีสิ่งปลูกสร้างใดบ้าง หรือมีใครเข้าไปทำประโยชน์บนที่ราชพัสดุอย่างไรบ้าง และสามารถ นำข้อมูลมาวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ของที่ราชพัสดุให้คุ้มค่าและเหมาะสม เพื่อให้ใช้ประโยชน์และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ" นายนริศ กล่าว

          ทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะช่วยให้การสำรวจประเมินราคาที่ดินให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถใช้อุปกรณ์โมบายในการสำรวจ และนำส่งข้อมูลและภาพถ่ายเข้าสู่ส่วนกลางได้ทันที ถือเป็นการลด ขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานส่วนกลางสามารถตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลได้แบบปัจจุบันมากที่สุด เมื่อเกิดข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ทันที

          สำหรับระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ระบบการเผยแพร่ข้อมูลที่ ราชพัสดุ,ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ ผ่านเว็บไซต์,ระบบเผยแพร่ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า การประเมินราคาที่ดิน ตามหลักการแล้วควรจะดำเนินการตรวจสอบทุก 1 ปี เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้ดีขึ้น แต่ในทางปฏิบัติกรมสามารถดำเนินการตรวจสอบเป็นรอบทุก 4 ปีเท่านั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่อง งบประมาณและบุคลากร

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า