Loading

จัดรูปที่ดินพระราม9-รามอินทราอีก10ปีเห็นผลพร้อมอีก9จุดทั่วกทม

วันที่ : 26 มิถุนายน 2557
จัดรูปที่ดินพระราม9-รามอินทราอีก10ปีเห็นผลพร้อมอีก9จุดทั่วกทม.

          เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ทั่วประเทศ นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่า โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยเจ้าของที่ดิน ร่วมปันส่วนที่ดินบางส่วนเพื่อการก่อสร้างถนนโครงสร้างพื้นฐานทำให้มูลค่าที่ดินทุกแปลงสูงขึ้นซึ่งกรมฯมีนโยบาย ให้ทุกจังหวัดดำเนินโครงการอย่างน้อยจังหวัดละ 1 โครงการ ซึ่งขณะนี้มีโครงการที่กำลังเริ่มก่อสร้างตามถนนผังเมืองรวมจัดรูปที่ดิน 10 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จันทบุรี สุรินทร์ พะเยา สุโขทัย เพชรบูรณ์ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ตรัง และนครพนม ทั้งนี้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการเสนอจัดรูปที่ดินเพิ่มเติมอีก 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง บึงกาฬ ชุมพร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และนครสวรรค์

          ด้านนายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่า สำหรับการจัดรูปที่ดินของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ขณะนี้มีเป้าหมายการจัดรูปที่ดินทั้งหมด 9 จุด คือ 1.ศูนย์ชุมชนสะพานใหม่และพื้นที่ต่อเนื่อง 2.ศูนย์ชุมชนหนองจอก 3.ศูนย์ชุมชนมีนบุรี 4.ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน 5.ศูนย์ ชุมชนชานเมืองลาดกระบัง 6.ศูนย์คมนาคมมักกะสัน 7.ศูนย์ชุมชนลาดกระบัง (หัวตะเข้) 8.ศูนย์ชุมชนบางขุนเทียน 9.ศูนย์ชุมชนบางนา-ศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการเข้าไปพัฒนาโดยใช้วิธีจัดรูปที่ดินมากที่สุดเนื่องจากยังติดปัญหาสาธารณูปโภคเข้าไม่ถึงไม่มีถนนตามผังเมืองรวมตัดผ่าน นอกจากนี้ยังมีอีก 2 โครงการที่ กทม.จะดำเนินการ ได้แก่ โครงการถนนรามอินทราบริเวณแฟลตรามอินทราเพราะผังเมืองบริเวณนี้ใกล้จะหมดอายุแล้วจึงจำเป็นที่หน่วยงานรัฐต้องเข้า ไปดำเนินการจัดสรรที่ดินและโครงการถนนพระราม 9 บริเวณเลียบถนนพระราม 9 ถึงซอยศูนย์วิจัย 5 ซึ่งชะงักไปเพราะเกิดภาวะฟองสบู่แตกในช่วงปี 2540 ซึ่งคาดว่าที่ดินที่อยู่ในเป้าหมายทั้งหมดของ กทม. จะสามารถเห็นเป็นรูปเป็นร่างภายใน 10 ปี ทั้งนี้การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายนั้นทางจังหวัดจะต้องเลือกและเสนอมายังกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยจะต้องเลือกที่ที่มีความพร้อมมากที่สุดโดยประชาชนในพื้นที่ยินยอมที่จะแบ่งสรรที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งในย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ อาทิ สีลม สุขุมวิทขณะนี้ก็ยังสามารถทำได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าประชาชน เอกชนจะยินยอมให้หรือไม่ โดยจุดนี้ก็จะต้องมีการทำความเข้าใจกับประชาชนต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์