Loading

ส.นายหน้าอสังหาฯตั้งการ์ดรับAEC พัฒนาสมาชิกยกระดับสู้นายหน้าตปท

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2557
ส.นายหน้าอสังหาฯตั้งการ์ดรับAEC พัฒนาสมาชิกยกระดับสู้นายหน้าตปท.

       สมาคมนายหน้าฯ ระบุภาษีอังกฤษ จุดอ่อนนายหน้าอสังหาฯ ห่วงหลังเปิด AEC นายหน้าไทยศักยภาพการแข่งขันสู้ต่างชาติไม่ได้ แจงเร่งจับมือสถาบันพัฒนาธุรกิจอสังหาฯ เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์"English for Real Estate Broker" เพื่อพัฒนาความรู้นายหน้าอสังหาฯ รับมือการแข่งขันของตลาด

          นายแพทย์สมศักดิ์ มุนีพีระกุล นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า เหลือเวลาอีกเพียง 1 ปีที่ประเทศไทยและชาติอื่นๆ ในอาเซียนจะรวมตัวกับเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะทำให้ประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านเดินทางเข้า-ออกรวมทั้งเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลบวกต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในแง่ของการซื้อ-ขายและให้เช่า ไม่ว่าจะเป็นอสังหาฯเพื่อการพาณิชย์และอยู่อาศัยน่าจะมีความต้องการของตลาดมากขึ้น

          โดยเฉพาะอสังหาฯมือสองที่อยู่ในเขตเมืองน่าจะเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติมากที่สุด ดังนั้น สมาคมฯ จึงมีนโยบายพัฒนาศักยภาพของนายหน้าเพื่อให้สื่อสารกับชาวต่างชาติทั้งเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวันและในด้านทำธุรกิจ จึงร่วมมือกับสถาบันพัฒนาธุรกิจอสังหาฯไทยเปิดสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตร "English for Real Estate Broker" เพื่อต้องการให้ผู้ที่อยู่ในอาชีพดังกล่าวมีทักษะและความรู้ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ เนื่องจากในประเทศไทยไม่มีกฎหมายควบคุมการทำงานของนายหน้าอสังหาฯโดยตรง ทำให้ในอนาคตน่าจะมีนายหน้าต่างชาติเข้ามาแข่งขันกับนายหน้าอสังหาฯ ชาวไทยได้อย่างเสรี

          "จากการสำรวจข้อมูลจากสมาชิกของสมาคมฯ พบว่านายหน้าส่วนใหญ่ยังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้เสียเปรียบชาติอื่นๆ ที่มีความพร้อมมากกว่า เช่น สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ หรือแม้แต่เวียดนาม กัมพูชา และลาวที่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาภาษาต่างชาติ ไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ประชาชนและนักธุรกิจได้ให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาท้องถิ่นของเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปิดเสรีทางการค้าในภูมิภาค หากนายหน้าไทยยังไม่พัฒนาเรื่องภาษา จะทำให้เสียเปรียบคู่แข่งจากชาติอื่นๆ ได้"

          นายแพทย์สมศักดิ์กล่าวว่า หลักสูตร "English for Real E state Broker"  ว่าเป็นหลักสูตรที่เน้นฝึกทักษะการสนทนาตั้งแต่พื้นฐาน เช่น การแนะนำตัวเองรวมทั้งการใช้ไวยากรณ์ระดับเบื้องต้น ซึ่งเหมาะกับการทบทวนความรู้ รวมทั้งหลักสูตรระดับสูงขึ้นเพื่อฝึกการสนทนาในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  นอกจากนี้แล้วเน้นเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับขั้นตอนการทำธุรกรรมทางการเงิน การทำสัญญาซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ การขายและเช่าทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆ ฯลฯ ซึ่งในอนาคตจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ต้องมีความรู้ในเฉพาะด้านมากขึ้น

          ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเปิดกว้างสำหรับนายหน้าอสังหาฯทั้งที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ และนายหน้าอิสระทั่วไปที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในช่วงที่สถานการณ์ของตลาดยังเงียบๆ จากปัญหาทางการเมือง เชื่อว่าความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในช่วงจากนี้ไปจนถึงไตรมาส 2 น่าจะยังคงทรงตัวอยู่ แต่หลังจากทุกอย่างคลี่คลายลงน่าจะใช้เวลาในการฟื้นตัวสักระยะตลาดอสังหาฯมือสองน่าจะกลับมาดีอีกครั้ง

          อย่างไรก็ตาม คาดว่าในช่วงต้นปี 2558 ตลาดน่าจะคึกคักมากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนน่าจะมีความตื่นตัวในการลงทุนเพื่อเตรียมรับมือกับการเปิด AEC ในช่วงปลายปี ดังนั้น จะเป็นผลดีต่ออสังหาริมทรัพย์มือสองเชิงพาณิชย์ และที่อยู่อาศัยแนวรถไฟฟ้า รวมทั้งอสังหาฯ เพื่อการลงทุนในเมืองท่องเที่ยว เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค และจังหวัดที่เป็นรอยต่อในการคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน

          สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตร "English  for  Real Estate"  สอบถามข้อมูลเพื่อเติมได้ที่สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย โทรศัพท์ 0-2679-3255 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ที่มา : ASTV ผู้จัดการรายวัน