Loading

เดินหน้าสร้างเครือข่ายนายหน้าอสังหาริมทรัพย

วันที่ : 5 ธันวาคม 2556
เดินหน้าสร้างเครือข่ายนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

          นพ.สมศักดิ์ มุนีพีระกุล นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดเผยว่าจากการที่คณะกรรมการสมาคมฯและสมาชิก สมาคมได้เดินทางไปร่วมงานสัมมนา "Rise to New Heights REALTORS Conference & Expo 2013" ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นงานที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาฯจากทั่วโลกมาร่วมงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นายหน้าฯได้ทำความรู้จักและเรียนรู้ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของแต่ละประเทศ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์เป็นแนวทางการทำงานได้ในอนาคต

 

          โดยการไปร่วมงานในครั้งนี้ ทำให้นายหน้าฯจากไทยได้สร้างเครือข่ายกับ international realtors ซึ่งถือเป็นโอกาสดี ในการทำธุรกิจ รวมทั้งได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของ National Associations of Realtors (NARs) เพื่อนำมาใช้ในการจัดสัมมนาให้กับนายหน้าฯในไทย

 

          ทั้งนี้ในงานสัมมนามีการประชุมและการเรียนการสอนเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาฯกว่า 100 หลักสูตร สอนโดยวิทยากรท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง เพื่อหารือถึงปัญหาและแนะแนวทางในการทำธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการจัดจำหน่ายอสังหาฯจากทั่วโลก เพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการซื้อขายอสังหาฯด้วย

 

          "การไปร่วมงานนี้ ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพและสามารถนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับนายหน้าฯชาวไทย เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานช่วงเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพราะการสร้างความสัมพันธ์และได้เริ่มเรียนรู้กลยุทธ์ในการทำงานของนายหน้าฯนานาชาติ จะสามารถสร้างความได้เปรียบและความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ และสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลกระทบต่างๆในอนาคต ที่สำคัญยังเป็นการเปิดตลาดเพื่อต้อนรับชาวต่างชาติให้มาลงทุนกับไทย" นพ.สมศักดิ์ กล่าว

 

          ทั้งนี้นาย Hillary Rodham Clinton อดีตวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาประจำกรุงนิวยอร์ก ได้แนะนำให้นายหน้าฯทั่วโลกศึกษาตลาดอสังหาฯและเรียนรู้วิธีการดำเนินงานของ ชาวเอเชีย เนื่องจากตลาดอสังหาฯโซนเอเชียมีความน่าสนใจ ในการลงทุนค่อนข้างสูง การเปิดตัวของนายหน้าฯไทยครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างพันธมิตรที่ดีและกระตุ้นให้นักลงทุนเดินทางมาศึกษาตลาดในเอเชียมากขึ้น

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า