Loading

สผ.ออกโค้ดEIAคุมบ้าน-คอนโด

วันที่ : 26 สิงหาคม 2556
สผ.ออกโค้ดEIAคุมบ้าน-คอนโดฯ

สผ.เข้มโค้ดอีไอเอแม้ไฟเขียวกระจายให้ท้องถิ่นทั่วประเทศพิจารณาเอง มั่นใจกฎกติกายังเข้มจัด ทั้งสกัดสร้างอาคารบังวิว-พื้นที่เขียวปลูกต้นไม้ยืนต้นลดโลกร้อน-ลงทุนขุดบ่อหน่วงน้ำ-ทางเข้าออก-กระจกสะท้อนแสงเสี่ยงอันตราย อีก1 เดือนรู้ผลปล่อยผี 400 อาคารออกหัวออกก้อย

 

นายสันติ บุญประดับ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ"ว่าขณะนี้สผ.เตรียมออกคู่มือรหัสหรือโค้ดประกอบการพิจารณา อนุญาต โครงการคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรที่อยู่ในข่ายยื่นขออนุญาตทำอีไอเอ หรือการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หาก ขนาดโครงการอยู่ในข่าย คือ คอนโดมิเนียมขนาดพื้นที่ ตั้งแต่ 4 พันตารางเมตรขึ้นไปหรือขนาด 80 ห้องขึ้นไป บ้านจัดสรรขนาด 500 แปลง หรือแปลงที่ดินขนาด100 ไร่ขึ้นไป

 

กรณีกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นรวมทั้งกรุงเทพมหานครพิจารณาโดยคู่มือจะกำหนดหลักเกณฑ์อย่างละเอียดที่เกี่ยวเนื่องกับผลกระทบชุมชนเดิมกับตัวอาคารที่เกิดขึ้นใหม่ขณะเดียวกันแม้ส่วนกลางจะกำหนดโค้ดให้ หากท้องถิ่นเห็นว่าควรเพิ่มเติมกฎเกณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่เห็นว่าในพื้นที่มีความอ่อนไหวที่แตกต่างกันก็สามารถทำได้ตามดุลพินิจ

 

สำหรับรายละเอียดหลักๆของโค้ดที่ต้องกำหนดและถือเป็นหัวใจสำคัญของการพิจารณาออกใบอนุญาตอีไอเอก็คือเรื่องทำเลที่ตั้งจะเน้นเรื่องทัศนียภาพหรือการบังวิวหากอาคารใดสุ่มเสี่ยงดังกล่าวและทำให้อาคารเดิมหรือชุมชนเดิมได้รับความเดือดร้อน จะต้องทักท้วงให้ไปปรับแก้ใหม่เพื่อป้องกันการฟ้องร้อง นอกจากนี้จะเน้นเรื่องที่ตั้งอาคารที่อาจจะข่มกับอาคารสำคัญๆหรือวัดวาอารามโบราณสถานโบราณวัตถุ เช่นตัวอย่างของการพิจารณาคอนโดฯรายหนึ่งที่เนื่องจากสร้างติดกับวัดยานนาวา ซึ่งแก้ไขใหม่โดยให้ปรับลดความสูงเพื่อไม่ให้ข่มต่อสถานที่สำคัญ

 

นอกจากนี้ในโค้ดจะกำหนด เรื่องพื้นที่สีเขียวโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมจะต้องปลูกต้นไม้ยืนต้นภายในพื้นที่โครงการเพื่อลดโลกร้อนเนื่องจากมีการใช้แอร์ การกำหนดบ่อหน่วงน้ำหรือจะต้องกันพื้นที่เพื่อทำบ่อน้ำเพื่อเก็บกักน้ำภายในโครงการทั้งบ้านและคอนโดมิเนียมทั้งน้ำเสียหรือ น้ำฝนก่อนระบายออกสู่พื้นที่สาธารณะหรือคูคลองสาธารณะโดยไม่ให้ปล่อยออกโดยทันทีและสร้างปัญหาต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วม หรือปัญหาน้ำเน่าเสีย

 

สำหรับการสร้างอาคารรูปแบบต้องกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ควรใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือมีผลกระทบกับคนทั่วไปเช่นกระจกอาคารที่สะท้อนแสงแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อการใช้รถใช้ถนน ที่สำคัญทาง-เข้าออกที่ตั้งโครงการจะต้องไม่กระทบกับพื้นที่โดยรอบที่ใช้ทางสาธารณะร่วม ส่วนประเด็นอื่นๆ เช่น ที่จอดรถ โครงสร้างอาคารฯลฯ จะมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องควบคุมอยู่แล้วเช่นกฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร ฯลฯ ส่วนควันจากท่อไอเสียรถในอาคาร ได้ยกเลิกออกไปเพราะในทางปฏิบัติไม่สามารถดูดควันแล้วนำไปอัดลงดินภายนอกอาคารได้ เป็นต้น

 

เลขาฯสผ.กล่าวต่อว่า การกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณานับว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากจะช่วยทำให้เกิดความรวดเร็วไม่กระจุกตัวที่ส่วนกลาง โดยจะมีจำนวน 75 ชุดทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้มีทั้งบ้านและคอนโดฯยื่นอีไอเอเข้ามาเกือบ 400 ราย แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เพราะเสียงคณะกรรมการหลายเสียงเกรงว่าจะเกิดการทุจริต มีการจ่ายใต้โต๊ะ ส่วนระยะเวลาในการพิจารณา จะคงเดิมคือ 105 วัน เนื่องจาก ความล่าช้าเกิดจากผู้ประกอบการ และบริษัทที่ปรึกษาที่ว่าจ้างเองไม่ใช่คณะกรรมการชำนาญการ

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2,873 วันที่ 25 -28 สิงหาคม พ.ศ. 2556