Loading

ผังเมืองเตรียมปักแนวเขตกรุงเทพมหานคร-สมุทรสาครระยะที่

วันที่ : 24 กรกฎาคม 2556
ผังเมืองเตรียมปักแนวเขตกรุงเทพมหานคร-สมุทรสาครระยะที่4

สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครเร่งจัดทำโครงการกำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานครทั่วกรุง หลังทำเสร็จแล้ว 3 ระยะ และกำลังเริ่มระยะที่ 4 ซึ่งเป็นพื้นที่เขตบางขุนเทียน การสำรวจครั้งนี้เป็นการหาตำแหน่งในการกำหนดจุดปักหลักอ้างอิงแนวเขตหรือหมุดเครื่องหมายอ้างอิงแนวเขตตามสภาพภูมิประเทศ

          

นายเกรียงพล พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. แจ้งว่า สำนักผังเมืองได้จัดทำโครงการสำรวจรังวัดกำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงแนวเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดใกล้เคียง เพราะในบางพื้นที่ไม่มีแนวสภาพภูมิศาสตร์ที่ชัดเจนหรือไม่มีตำแหน่งอ้างอิงแนวเขตปกครองระหว่างจังหวัด ทำให้เกิดปัญหาและข้อพิพาท และความไม่ชัดเจนกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

         

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีแนวเขตการปกครองติดต่อกับ 6 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และฉะเชิงเทรา โดยสำนักผังเมืองได้เริ่มดำเนินการจากระยะที่ 1 ในพื้นที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร กับ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ แล้วเสร็จเมื่อปี 2552 ต่อเนื่องมาระยะที่ 2 ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร กับ อ.พระประแดง และ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ แล้วเสร็จเมื่อปี 2554

         

เมื่อเร็วๆ นี้ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดระยะที่ 3 แล้วเสร็จในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร กับ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และอ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลในการดำเนินงานเป็นอย่างดี ส่งผลให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายของการดำเนินงาน

         

ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้สำนักผังเมืองได้เริ่มสำรวจรังวัด กำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 4 พื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร กับอ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากระยะที่ 3 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากชายทะเลอ่าวไทยเลาะขึ้นไปทางทิศเหนือ

         

ตามแนวกึ่งกลางคลองบางเสาธง ตามแนวระวางโฉนดที่ดินและแนวคลองสาธารณประโยชน์ ไปสิ้นสุดที่คลองสนามชัย ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร

        

โดยดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อหาตำแหน่งในการกำหนดจุดปักหลักอ้างอิงแนวเขตหรือหมุดเครื่องหมายอ้างอิงแนวเขตตามสภาพภูมิประเทศ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในพื้นที่ หรืออยู่ในบริเวณที่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ดี ตรวจสอบได้

        

ทั้งนี้ การดำเนินงานจะมีการกำหนดจุดปักหลักเขตหรือหลักอ้างอิง แนวเขต จำนวน 2 จุด และกำหนดจุดปักหลักหมุดแนวเขตหรือหมุดเครื่องหมายอ้างอิงแนวเขตจำนวน 74 จุด ทุกระยะห่างประมาณ 200 เมตร กำหนดแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 และสำนักผังเมืองจะดำเนินการสำรวจรังวัดและกำหนดแนวเขตพื้นที่ที่ติดต่อกับจังหวัดอื่นทั้ง 6 จังหวัดในปีงบประมาณต่อไป

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก