Loading

กรอ.เปิดแหล่งการค้า2จเห็นชอบพัฒนาเศรษฐกิจอยุธยา-สระบุรี เร่งรัดทำมอเตอร์เวย์ประตูน้ำพระอินทร

วันที่ : 19 กรกฎาคม 2556
กรอ.เปิดแหล่งการค้า2จเห็นชอบพัฒนาเศรษฐกิจอยุธยา-สระบุรี เร่งรัดทำมอเตอร์เวย์ประตูน้ำพระอินทร์

โพสต์ทูเดย์ กรอ.รับข้อเสนอเอกชนเปิดพื้นที่การค้า-อุตสาหกรรมใหม่จ.สระบุรี และอยุธยา

ที่ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค) ที่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เป็นประธานเมื่อวันที่18 ก.ค. มีมติเห็นชอบข้อเสนอภาคเอกชนในการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พระนครศรีอยุธยาสระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี) 5 เรื่อง18 ประเด็น และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ

        

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ระบุว่า กรอ.มอบหมายกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนผังเมืองรวม จ.พระนครศรีอยุธยา โดยยกเลิกพื้นที่สีเขียวในผังเมืองรวม จ.พระนครศรีอยุธยา ตามถนนสายเอเชีย ช่วงบ้านกรด-คลองข้าวเม่า เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ และอาคารขนาดใหญ่ โดยเฉพาะข้อเสนอการปรับปรุงผังเมืองรวม จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2552 มีข้อเสนอให้ยกเลิกข้อห้ามการสร้างอาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารขนาด 2,000 ตารางเมตร ในพื้นที่ทุกสี (สีเหลือง สีส้มสีแดง)

               

กรอ.ยังรับข้อเสนอเอกชนในการพิจารณาการปรับปรุงกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวม จ.สระบุรี โดยลดความเข้มข้นข้อกำหนดการใช้ที่ดินเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับการเติบโตของเมือง โดยเฉพาะการลงทุนด้านอุตสาหกรรม และโครงการลงทุนของภาครัฐ เช่น รถไฟความเร็วสูง ทางคู่ เปิดเขตพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

               

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคมกล่าวว่า กรอ.เห็นชอบเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โครงการทางด่วนโทลล์เวย์ช่วงรังสิต-ประตูน้ำพระอินทร์ ให้เสร็จในปี 2558 โครงการถนนวงแหวนต่างระดับเชื่อมโยงนนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา-ปทุมธานี และขยายทางจราจรจาก 2 เลนเป็น 4 เลน บนถนนเลียบคลองเจ็ด ถนนช่วง อ.นครหลวง-อ.บางปะหันเป็นต้น

 

พร้อมกันนั้น กรอ.เร่งรัดการก่อสร้างขยายถนนหมายเลข 9 ช่วงกาญจนาภิเษกหรือวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตกไปจนถึงถนนพหลโยธิน จาก 4 ช่องจราจรเป็น 10 ช่องจราจร ระยะทาง 40 กิโลเมตร และขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงจากบางใหญ่-ไทรน้อย (2.8 กิโลเมตร) เพื่อ

                เชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูบนถนนชัยพฤกษ์ 9 กิโลเมตร (สายสีทอง)

 

นายกิตติรัตน์ กล่าวว่า กรอ.เห็นชอบแนวทางการพัฒนาระดับประเทศ 6 ด้านเช่น ปรับปรุงสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินภูเก็ต รองรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ทบทวนหลักเกณฑ์การรวมธุรกิจที่ต้องขออนุญาตตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า และออกกฎหมายสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งฝั่งลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็นการถาวร

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์