Loading

การเคหะแห่งชาติหาผู้เช่าลานร้านค้

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2556
การเคหะแห่งชาติหาผู้เช่าลานร้านค้า

การเคหะแห่งชาติ ประกาศจัดหาผู้เช่าเหมาบริหารพื้นที่ลานร้านค้าในโครงการบ้านเอื้ออาทรสระบุรี เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผู้อยู่อาศัยในโครงการและบริเวณใกล้เคียง

 

การเคหะแห่งชาติ ประกาศจัดหาผู้เช่าเหมาบริหารพื้นที่ลานร้านค้าในโครงการบ้านเอื้ออาทรสระบุรี เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผู้อยู่อาศัยในโครงการและบริเวณใกล้เคียง

 

นายสุทัศน์ อินทุราม พนักงานประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติ ประสงค์จะจัดหาผู้เช่าเหมาบริหารพื้นที่ลานร้านค้า สำหรับประกอบการค้าและจัดทำร้านสะดวกซื้อ ในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสระบุรี ขนาดพื้นที่ประมาณ 1,124 ตารางเมตร เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยในโครงการ และบริเวณใกล้เคียงในเขตนิคมอุสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับเอกสารการยื่นซองเสนอราคาได้ที่กองจัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และอาคารเช่า สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์