Loading

การเคหะฯเปิดจองโครงการบ้านเอื้ออาทรอุบลราชธานี (ช่องเม็ก)

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2556
การเคหะฯเปิดจองโครงการบ้านเอื้ออาทรอุบลราชธานี (ช่องเม็ก)

นายสุทัศน์ อินทุราม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติเปิดให้ประชาชนทั่วไป จองทำสัญญาเช่าซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรอุบลราชธานี (ช่องเม็ก) ลักษณะเป็นอาคารบ้านแถว 2 ชั้น เนื้อที่ 12 ตารางวา ราคา 350,000 บาท ตั้งอยู่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 217 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ที่สนใจ สามารถยื่นเอกสารประกอบการทำสัญญาเช่าซื้อ และยื่นขอสินเชื่อประกอบ พร้อมเงินมัดจำทำสัญญาเช่าซื้อจำนวน 3,000 บาท และกรณีทำสัญญาเช่าซื้อต้องชำระเงินงวดที่สองจำนวน 3,200 บาท และค่าประกันอัคคีภัยจำนวน 750 บาท โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานย่อยอุบลราชธานี (ช่องเม็ก) โทร 045 252 653-4 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคมนี้ ในวันและเวลาทำการ

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์