Loading

ที่ดินบางขุนเทียนราคาทรุด

วันที่ : 17 มิถุนายน 2556
ที่ดินบางขุนเทียนราคาทรุด

 

กรมที่ดินระบุชาวบ้านย่านบางขุนเทียนร้องเรียน ผังเมืองรวมกทม.ใหม่ทำราคาที่ดินทรง-ทรุดขายไม่ออก เหตุปรับใหญ่ห้ามจัดสรรที่ดินจากเดิมเคยพัฒนาได้ 50 ตารางวา หากทำได้ต้องทำรูปแบบสวนเกษตรแบ่งแปลงที่ดิน 2.5ไร่หรือ1,000 ตารางวา

 

นายชูศักดิ์ ศรีอนุชิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดินเปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ"ว่า สืบเนื่องจากกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปี 2556 ที่บังคับใช้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมากลับพบว่าทำเลเขตบางขุนเทียนบางบริเวณ มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดินถูกปรับลดลง จากผังเมืองเก่าปี 2549 พื้นที่ดังกล่าวถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียวทึบ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม จัดสรรบ้านเดี่ยว 50 ตารางวาได้ แต่ปัจจุบัน ผังเมืองกทม.ใหม่ กลับกำหนดให้เป็นพื้นที่สีขาวทแยงเขียว ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาน้ำท่วมและประมงน้ำเค็ม ห้ามทำโครงการจัดสรรเด็ดขาดเว้นแต่แบ่งแปลงที่ดินขนาด 2.5 ไร่หรือ 1,000 ตารางวา พัฒนารูปแบบสวนเกษตร

 

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้าที่ผังเมืองประกาศใช้ การยื่นขออนุญาตในเขตบางขุนเทียนน่าจะมีความเคลื่อนไหวก่อน ซึ่งจะได้รับอนุญาตตามผังเมืองเก่าคือ จัดสรรบ้านเดี่ยว 50 ตารางวา แต่มองว่า สำนักผังเมืองกทม. มีความยืดหยุ่นให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่พอสมควรจึง มีบทเฉพาะกาลที่กำหนดให้ ยึดวันยื่นขออนุญาตเป็นเกณฑ์ ก่อนผังใหม่บังคับใช้ จากที่ผ่านมาส่วนใหญ่มักจะยึดที่วันได้รับใบอนุญาตเป็นเกณฑ์

 

" บางรายกลัวรีบยื่นขออนุญาตและออกใบอนุญาตผังเมืองมีบทเฉพาะกาลให้นับวันยื่นขออนุญาตเป็นเกณฑ์ หากยื่นก่อนผังใหม่บังคับใช้ก็ให้ใช้ผังเก่า"

 

ต่อข้อถามที่ว่าราคาที่ดินจะทรุดหรือไม่ นายชูศักดิ์กล่าวว่า ก็น่าจะมีผลบ้างแต่ก็น่าจะทรงๆมากกว่าเพราะหากขายไม่ได้หรือไม่มีใครซื้อเจ้าของที่ดินก็จะตั้งราคาเดิมไว้ แต่การซื้อ-ขายคงเป็นไปได้ยากเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา เพราะตลาดบ้านหรูพื้นที่ขนาด 1,000ตารางวาคงมีคนซื้อยาก

 

แหล่งข่าวจากกรมที่ดินกล่าวเพิ่มเติมว่า ทำเลชายทะเลบางขุนเทียน ห้ามทำจัดสรร ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นร่วมกับกทม. หลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ปลายปี 2554 ส่งผลให้โซนดังกล่าวห้ามพัฒนาและอนุรักษ์เพื่อรองรับน้ำ และเพื่อทำการเกษตรน้ำเค็ม ส่งผลให้ทำเลนี้ถูกดองไปโดยปริยาย และราคาที่ดินน่าจะปรับลดลงหากพัฒนาไม่ได้ หรือ อาจยอมขายในราคาถูกๆ ซึ่งปัจจุบันราคาที่ดินบางขุนเทียนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 4-5ล้านบาทต่อไร่

 

ที่มา :หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2,853 วันที่ 16 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556