Loading

16พ.ค.ดีเดย์ผังเมืองใหม่ ตลิ่งชัน-มีนบุรี ทำเลฮอ

วันที่ : 7 พฤษภาคม 2556
16พ.ค.ดีเดย์ผังเมืองใหม่ ตลิ่งชัน-มีนบุรี ทำเลฮอต

กทม.เตรียมใช้ผังเมืองรวมฉบับใหม่ 16 พ.ค.นี้ เผยทำเลทองย่านตลิ่งชัน-มีนบุรี-รามคำแหง ตามแนวระบบขนส่งมวลชน กำหนดพื้นที่อนุรักษ์ฝั่งตะวันออก-ตกของ กทม. ห้ามมีการเปลี่ยนแปลงทางน้ำไหล

 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม น.ส.ปัญญภัสสร์ นพพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ได้จัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) มีเนื้อหาและข้อกำหนดเปลี่ยนแปลงไปจากผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2549 และวางแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม และประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้

 

น.ส.ปัญญภัสสร์ กล่าวต่อว่า สำหรับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ จะไม่แตกต่างจากฉบับเดิมปี 2549 มากนัก โดยมีการปรับเปลี่ยนแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบัน และการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต เน้นการพัฒนาพื้นที่ตามโครงการคมนาคมขนส่งในการพัฒนาโครงข่ายถนนสายหลักและถนนสายรอง และเน้นการเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการแก้ปัญหาโลกร้อนและการลดการใช้พลังงาน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม อาทิ บึงลำพังพวนและบึงโรงงานยาสูบ และได้กำหนดพื้นที่สีเขียวลายเพิ่มเติมหรือพื้นที่อนุรักษ์ ในพื้นที่รับน้ำฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ และบริเวณแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย โดยห้ามมีการเปลี่ยนแปลงทางไหลของน้ำ ห้ามมีการถมที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงหน้าดิน เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย

 

นอกจากนี้ยังได้มีการปรับพื้นที่ย่านระบบขนส่งมวลชนในอนาคตให้เป็นพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ พาณิชยกรรม จากเดิมที่เป็นพื้นที่สีเหลืองหรือที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย่านตลิ่งชันซึ่งที่อยู่ในแนวรถไฟสายสีแดง บางซื่อ-ตลิ่งชัน ย่านมีนบุรีและรามคำแหง ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู ปากเกร็ดหลักสี่-มีนบุรี-สุวินทวงศ์ และรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้ม บางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรม-บางกะปิ-มีนบุรี และย่านร่มเกล้าในแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู เป็นต้น เพื่อขยายพื้นที่การค้าและการบริการ ซึ่งพื้นที่ข้างต้นกำลังจะได้รับความนิยม มีประชาชนอาศัยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะย่านมีนบุรีและรามคำแหง

 

น.ส.ปัญญภัสสร์กล่าวว่า ได้กำหนดการสร้างที่อยู่อาศัยในเขตทาง โดยเพิ่มระยะการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความกว้างถนนใหม่คือ กรณีถนนขนาด 10 เมตร และ 12 เมตร มีระยะถอยร่น 200 เมตร ถนนขนาด 16 เมตร ระยะถอยร่น 300 เมตร และถนน 30 เมตร ระยะถอยร่น 500 เมตร ผังเมืองรวมฉบับใหม่ยังส่งเสริมการจัดให้มีหรือพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน การสร้างพื้นที่สาธารณะหรือสวนสาธารณะ ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงสถานีระบบขนส่งมวลชนแบบรางด้วยการสร้างที่จอดรถ การจัดสรรพื้นที่รับน้ำ หากเจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการมีการดำเนินการข้างต้น จะอนุญาตให้สามารถเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่สร้างอาคาร ใหม่ได้

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กฎกระทรวงผังเมืองกรุงเทพมหานคร 2549 มีอายุการบังคับใช้ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ถึง 15 พฤษภาคม 2554 โดยมีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี กทม.จึงได้เริ่มประเมินร่างผังเมืองฉบับใหม่ ปรับปรุงครั้งที่ 3 เมื่อปี 2552 และเริ่มร่างจัดทำเมื่อปลายปี 2553 โดยจัดการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนับไม่ถ้วน จึงได้ผังเมืองรวมฉบับล่าสุดที่เข้ากับสถานการณ์และสภาพสิ่งแวดล้อม

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน