Loading

เตือนนายหน้าอสังหาฯรับมือ AEC ชี้ตปท.ไหลเข้าเหตุบ้าน-ที่ดินยังถู

วันที่ : 22 มกราคม 2556
เตือนนายหน้าอสังหาฯรับมือ AEC ชี้ตปท.ไหลเข้าเหตุบ้าน-ที่ดินยังถูก

สมาคมนายหน้าอสังหาฯ ปรับลุคใหม่ เปลี่ยนชื่อองค์กร"สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย" ย้ำภาพนายหน้าสัญชาติไทย สร้างการรับรู้ เข้าถึงและยอมรับ เป็นกันเองกับลูกค้าคนไทยสู้นายหน้าต่างชาติ หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เตือนนายหน้าเตรียมพร้อมรับมือต่างชาติบุกตลาดอสังหาฯ ชี้ราคาบ้านและที่ดินในประเทศราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มสมาชิกในอาเซียน

 

นายแพทย์สมศักดิ์ มุนีพีระกุล นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่าที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ มีมติเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนชื่อสมาคมฯ โดยใช้ชื่อว่า "สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย" (Thai Real Estate Broker Association) เพื่อเป็นการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) และอำนวยความสะดวกแก่นายหน้าที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ สร้างการรับรู้เข้าถึง และยอมรับ เป็นกันเองกับลูกค้าคนไทยที่ต้องแข่งขัน และทำงานร่วมกับนายหน้าอสังหาฯ ต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และต้องไปทำงานในประเทศต่างๆ ในอาเซียน ซึ่งจะสามารถชี้ชัด และระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นนายหน้าจากประเทศไทย

 

"การเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยไม่ได้มีส่วนช่วยนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทำงานง่ายขึ้นหลังจากเปิดAEC แต่นายหน้าทุกคนจะต้องปรับกลยุทธ์การทำงาน และพัฒนาความรู้เพื่อรับมือกับการแข่งขันของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตเนื่องจากจะมีนายหน้าสัญชาติต่างๆ ในอาเซียนเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น ที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่นหลักสูตรวิชาการบริหารธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง เพื่อเพิ่มทักษะ และศักยภาพของนายหน้าไทยให้สามารถทำงานท่ามกลางการแข่งขันของตลาดได้ ที่สำคัญ จะต้องมีการเรียนภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่นของประเทศที่เราจะไปทำงานเนื่องจากที่ผ่านมา นายหน้าของเวียดนามมาเลเซีย และสิงคโปร์ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาไทยมากขึ้น ดังนั้น นายหน้าไทยจะต้องเตรียมความพร้อมด้านภาษาสำหรับการสื่อสารด้วย" นายแพทย์สมศักดิ์กล่าว

 

สำหรับจุดอ่อน และข้อเสียเปรียบของนายหน้าไทยในปัจจุบัน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไทยยังไม่มี พ.ร.บ. ออกมาบังคับใช้ ในขณะที่ชาติอื่นๆ ในอาเซียนได้ประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวมานานแล้ว ดังนั้น หากนายหน้าไทยจะเดินทางไปทำงานที่มาเลเซียหรือสิงคโปร์จะต้องไปสอบเพื่อขอไลเซนส์จากประเทศนั้นๆ ในขณะที่นายหน้าต่างชาติสามารถมาทำงานเมืองไทยได้เลย เนื่องจากมีไลเซนส์จากประเทศของเขาแล้ว ซึ่งจะทำให้นายหน้าไทยเสียเปรียบเพราะจะส่งผลถึงความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจจากผู้บริโภคดังนั้น ภาครัฐบาลจะต้องเห็นความสำคัญของกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาล ซึ่งสามารถสร้างงาน และสามารถกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

"มั่นใจว่าหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีนายหน้าชาติอื่นๆ เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้นเนื่องจากไทยเป็นศูนย์กลางที่อยู่ในความสนใจจากประชาชนอาเซียน ที่สำคัญ ราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยยังถูกกว่าชาติอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะดึงดูดการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จากต่างชาติจะเข้ามาแข่งขันกับคนไทยมากขึ้น หากคนไทยไม่ปรับตัวก็จะไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้"

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ