Loading

เคหะผุดคอนโดแนวรถไฟฟ้

วันที่ : 9 ตุลาคม 2555
เคหะผุดคอนโดแนวรถไฟฟ้า

นายวิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กคช.ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในเครือ ตามนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาพื้นที่แนวสถานีรถไฟฟ้า เพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยรองรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ที่มีรายได้ไม่เกิน 4 หมื่นบาทต่อครัวเรือน ซึ่งระยะเร่งด่วน จะเริ่มพัฒนาพื้นที่แนวสูง บริเวณที่จอดรถของ รฟม.ลาดพร้าว รฟม.บางใหญ่ และพื้นที่ กคช.ดินแดง ซึ่งจะมีรถไฟฟ้าสายสีส้มตัดผ่าน โดย รฟม.ได้เริ่มร่างการพัฒนาพื้นที่แล้ว คาดว่าจะเห็นแบบร่างของพื้นที่บริเวณลาดพร้าวและบางใหญ่ในอีก 2 เดือนข้างหน้า

 

"เราสามารถนำที่จอดรถ รฟม.ลาดพร้าวมาพัฒนาต่อเติมเป็นที่อยู่อาศัยแนวสูงได้อีก 8-10 ชั้น โดยจะมีพื้นที่กว่า 300 ยูนิตให้สิทธิเช่าระยะยาว ส่วนที่ กคช.ดินแดงจะมีรถไฟฟ้าสายสีส้มตัดผ่าน จะพัฒนาพื้นที่บริเวณโซนดีที่มีพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ขยายเป็นพื้นที่ทางการพาณิชย์ โรงแรม ศูนย์การค้า เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีผู้อยู่อาศัยไม่หนาแน่น ประมาณ 800 ครัวเรือน และคนในพื้นที่กว่า 70% เห็นด้วย เพราะ ผู้อยู่อาศัยจากโซนดีจะต้องย้ายไปอยู่บริเวณโซนจี บริเวณใกล้กับสุเหร่า"

 

นายวิฑูรย์กล่าวว่า การร่วมทุน ครั้งนี้กำลังศึกษารูปแบบการตั้งบริษัทลูกขึ้นมา โดยเป็นบริษัทลักษณะเดียวกับเอกชน ซึ่ง กคช.และ รฟม.จะถือหุ้นร่วมกันไม่เกิน 50% ที่เหลือจะให้เอกชนร่วมลงทุนด้วย ส่วนผลตอบแทนที่จะได้ขึ้นอยู่กับการถือหุ้นของแต่ละบุคคล ซึ่งปกติ รฟม.มีรายได้จากการลงทุนน้อย เพราะต้องลงทุนในโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน การมาร่วมลงทุนจะเป็นช่องทางที่ทำให้ รฟม.มีรายได้เพื่อนำมาพัฒนาประเทศเพิ่มมากขึ้น

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ