Loading

ราคาที่ดินบุรีรัมย์แพง 81

วันที่ : 10 กรกฎาคม 2555
ราคาที่ดินบุรีรัมย์แพง 81%

กรมธนารักษ์เผยราคาประเมินที่ดินในบุรีรัมย์ปรับมากที่สุดในภาคอีสาน ทั้ง 23 อำเภอเฉลี่ยแพงขึ้น 81.72% ที่ดินไม่มีทางเข้าออกในทุกอำเภอถูกสุดตารางวาละ 75 บาท

 

แหล่งข่าวกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงราคาประเมินที่ดินในรอบบัญชีปี 2555-2558 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า ราคาที่ดินในจังหวัดบุรีรัมย์มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือปรับเพิ่มขึ้นถึง 81.27% รองลงมาเป็นอุดรธานี ปรับเพิ่มขึ้น 61.42% เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีปี 2551-2554 โดยราคาที่ดิน 23 อำเภอมีดังนี้ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 68.18% คูเมืองเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 58.31% บ้านด่านเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 51.71% ห้วยราชเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 65.33% นาโพธิ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 40.85% บ้านใหม่ไชยพจน์เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 39.11% พุทไธสงเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 29.52% แคนดง เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 71.88% สตึกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 45.04%

 

กระสังเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 76.13% ลำปลายมาศเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 67.67% หนองหงส์เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 80.85% พลับพลาชัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 90% ประโคนชัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 85.52% บ้านกรวดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 106.91% นางรองเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 82.86% หนองกี่เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 118.61% ชำนิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 45.92% เฉลิม พระเกียรติเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 59.35% ปะคำเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 115.04% ละหานทรายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 114.74% โนนสุวรรณเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 203.11% และโนนดินแดงเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 152.64%

 

สำหรับราคาประเมินที่ดินสูงสุดในจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นที่ดินติดถนนสุนทรเทพ (จากถนนนิวาสดำเนิน-ถนนอีสาน) เดิมตารางวาละ 45,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น ตารางวาละ 50,000 บาท หรือปรับเพิ่มขึ้น 11.1% และราคาประเมินที่ดินต่ำสุดเป็นที่ดินไม่มีทางเข้าออกทั้ง 23 อำเภอ โดยราคาเดิมตารางวาละ 40-60 บาท ปรับเพิ่มเป็นตารางวาละ 75 บาท ส่วนราคาประเมินที่ดินถนนสายสำคัญในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เช่น ทางหลวงแผ่น ดินสายบุรีรัมย์-นางรอง ราคา เดิมตารางวาละ 1,500-12,000 บาท ปรับเพิ่มเป็นตารางวาละ 1,500-25,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 108.33% ถนนเลี่ยงเมืองทิศใต้ ราคาเดิมตารางวาละ 5,000 บาท ปรับเพิ่มเป็นตารางวาละ 6,500 บาท หรือเพิ่มขึ้น 30%

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้