Loading

บสส.ฟุ้งเจรจาหนี้ได้กว่า 60% เชื่อสิ้นปีเข้ากระบวนการ 5.5 พันรา

วันที่ : 23 มิถุนายน 2555
บสส.ฟุ้งเจรจาหนี้ได้กว่า 60% เชื่อสิ้นปีเข้ากระบวนการ 5.5 พันราย

บสส.ชูธงเจรจาลูกหนี้ช่วงที่เหลือไม่น้อยกว่า 5.5 พันราย  หลัง 5 เดือนประสบความสำเร็จจากการใช้กระบวนการทางกฎหมายกดดันลูกหนี้เจรจากว่า 1.8 หมื่นล้านบาทหรือ 60%  เล็งเก็บเงินนำส่งเงินกองทุนฟื้นฟูฯสิ้นปี 7.5 พันล้านบาทล่าสุดผนึกบตท. เดินหน้า 2โครงการทั้งรับซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินและให้สินเชื่อแก่ลูกค้า บสส.

 

นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัด (บสส.หรือ SAM) เปิดเผยถึงการดำเนินงาน 5 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-พฤษภาคม)ว่าบสส. สามารถนำลูกหนี้ที่มีการดำเนินคดีไปแล้วก่อนหน้านี้ กลับมาเจรจาและปรับปรุงโครงสร้างหนี้จนสำเร็จ โดยคิดเป็นกว่า 60% ของจำนวนลูกหนี้ที่มาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้งหมดคิดเป็นมูลหนี้กว่า 18,000 ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่ประสบความสำเร็จน่าพอใจ  หลังจาก 3 ปีที่ผ่านมาได้วางกลยุทธ์และใช้กระบวนการทางกฎหมายเป็นเครื่องมือช่วยเร่งกดดันให้ลูกหนี้เข้ามาคุยโดยก่อนหน้านั้น บสส.พยายามทุกวิถีทางในการที่จะได้เจอตัวลูกหนี้ เพื่อขอเจรจาแม้กระทั่งส่งพนักงานไปดักพบลูกหนี้ที่บันไดศาลเพื่อหาทางออกร่วมกันนอกจากการใช้วิธีโทรศัพท์ติดตามหนี้(mobile site visit) มาตลอดแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

 

อย่างไรก็ตามภายในสิ้นปีนี้บสส.ตั้งเป้าจะนำลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวกลับเข้ามาเจรจาและหาทางออกร่วมกันให้ได้ไม่น้อยกว่า 5,500 รายขณะที่ผลของการปรับปรุงประสิทธิภาพของการติดตามเงินค้างรับจากกรมบังคับคดีมีเงินรับแล้วกว่า 900 ล้านบาท จึงค่อนข้างมั่นใจว่าปีนี้จะได้เงินจากส่วนนี้เกินได้ 100%

 

ทั้งนี้  ผลงานไตรมาส 1/55 นั้น  บสส.นำส่งเงินคืนกองทุนฟื้นฟูฯ 25% ของเป้าหมายที่กองทุนกำหนดหรือ1,900 ล้านบาทขณะที่ผลงาน 5 เดือนนำส่งเงินคืนกองทุน ได้แล้ว 44% ของเป้าหมายหรือ 3,300 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินสดจากการบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ไม่น้อยกว่า 2,500 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถนำส่งเงินคืนกองทุนได้ตามเป้าหมายคืนเงินกองทุนไม่น้อยกว่า 7,500 ล้านบาทนอกจากนี้ที่ผ่านมาบสส.มีเงินสดรับเข้ามาแล้วกว่า 700 ล้านบาทจากทั้ง ปีคาดว่าจะได้รับเงินสดจากการขายสินทรัพย์รอการขาย (NPA) จำนวน1,200 ล้านบาทและในโอกาสที่บสส.ครบรอบ 12 ปีในปี 2555 จึงจัดให้ผู้สนใจยื่นซองประมูลซื้อสินทรัพย์รอการขาย (NPA) เดือนเว้นเดือนซึ่งครั้งต่อไปเป็นวันศุกร์ที่29 มิถุนายน ณ สำนักงานชั้น 24 อาคารซันทาวเวอร์สบี

 

นางน้ำผึ้ง ได้กล่าวต่อไปอีกว่าล่าสุดได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "โครงการความร่วมมือเข้ารับซื้อสินเชื่อและบริการสินเชื่อเพื่อผู้ซื้อทรัพย์สิน บสส." ร่วมกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(SMC หรือ บตท.)ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อมีที่อยู่อาศัยและการส่งเสริมพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้ครบวงจรโดยภายใต้กรอบข้อตกลงดังกล่าวจะพิจารณาซื้อขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่างกันอาทิ โครงการความร่วมมือเข้ารับซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินที่มีความประสงค์จะขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบคละคุณภาพและโครงการความร่วมมือการให้สินเชื่อของบตท.แก่ลูกค้าบสส. ผู้ซื้อทรัพย์สินรอการขายประเภทที่อยู่อาศัย

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ