Loading

SAM โชว์ 5 เดือนต้อนลูกหนี้เจรจา 60

วันที่ : 25 มิถุนายน 2555
SAM โชว์ 5 เดือนต้อนลูกหนี้เจรจา 60%

                ASTVผู้จัดการรายวัน - SAM โชว์ผลงาน5 ปี ผลักดันลูกค้าเข้ามาเจรจา-ปรับโครงสร้างหนี้สำเร็จกว่า 60% วงเงิน 1.8 หมื่นล้านนำส่งเงินให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู 3.3 พันล้านพร้อมเซ็นสัญญากับ บตท.ปล่อยกู้ลูกค้าที่ซื้อทรัพย์หวังกระตุ้นยอดขาย

 

                นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัด (SAM หรือ บสส) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงาน 5 เดือนของบริษัทว่าภายใน 5 เดือนแรกของปี 2555 (ม.ค.-พ.ค. 55) บริษัทสามารถนำลูกหนี้ที่มีการดำเนินคดีไปแล้วก่อนหน้านี้ กลับมาเจรจาและปรับปรุงโครงสร้างหนี้จนสำเร็จ โดยคิดเป็นกว่า 60% ของจำนวนลูกหนี้ที่มาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ทั้งหมดซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าพอใจทีเดียว

 

                ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากการวางกลยุทธ์ 3 ปีก่อนหน้า และในปี 2555 นี้ บริษัทตั้งเป้าว่าจะนำลูกหนี้กลุ่มนี้กลับเข้ามาเจรจา และหาทางออกร่วมกันให้ได้ไม่น้อยกว่า 5,500 ราย

 

                อย่างไรก็ตาม จนถึงเดือน พ.ค. บริษัทปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วกว่า 18,000 ล้านบาท และนำส่งเงินคืนให้กับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินแล้ว 3,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสดจากการบริหาร NPL ไม่น้อยกว่า 2,500 ล้านบาท

 

                "เราทำทุกทางที่จะได้เจอตัวลูกหนี้หลายครั้งที่พนักงานปรับหนี้ไปดักพบลูกหนี้ที่บันไดศาล เพื่อขอเจรจา เพื่อจะได้หาทางออกร่วมกัน นอกเหนือจากที่เราตระเวนออกmobile site visit มาตลอด แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร จนทำให้เราต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายเป็นเครื่องมือช่วยเร่ง ช่วยกดดัน ให้ลูกหนี้เข้ามาหาเรามาคุยกับเรา ซึ่งในที่สุดก็เริ่มเห็นผลแล้ว"

 

                ผนึก บตท.เอื้อประโยชน์ผู้ซื้อ

                นอกจากนี้ บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMC หรือ บตท.) ใน"โครงการความร่วมมือเข้ารับซื้อสินเชื่อและบริการสินเชื่อเพื่อผู้ซื้อทรัพย์สิน บสส." ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว เพื่อสนับสนุนนโยบาย ภาครัฐในการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อมีที่อยู่อาศัยและการส่งเสริมพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้ครบวงจร โดยภายใต้กรอบข้อตกลงนี้ บสส.(SAM) และ บตท.( SMC) จะพิจารณาซื้อขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่างกัน

 

                โดยโครงการแรกคือโครงการความร่วมมือเข้ารับซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินที่มีความประสงค์จะขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบคละคุณภาพ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้แก่ บสส. และ บตท. และ2) โครงการความร่วมมือการให้สินเชื่อของบตท. (SMC) แก่ลูกค้า บสส.ผู้ซื้อทรัพย์สินรอการขายประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งลูกค้าของบสส. จะได้รับบริการพิเศษ โดยเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยในรูปแบบต่างๆ ที่ บตท.ร่วมกับสถาบันการเงินพันธมิตรเตรียมไว้ให้บริการลูกค้าของ บสส.โดยเฉพาะ อาทิ  บ้านเดี่ยวบ้านแฝด ทาวน์เฮาส์  ห้องชุดพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ เพื่ออยู่อาศัย

 

                "จากความร่วมมือดังกล่าวจะส่งผลให้ขนาดพอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยของทั้ง บสส.และ บตท.เพิ่มขึ้น และผู้ที่สนใจซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย ประเภทที่อยู่อาศัยของบสส.ได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อในเงื่อนไขที่คุ้มค่า น่าสนใจนับว่าเป็นการร่วมมือกันขยายโอกาสทางธุรกิจเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐร่วมกันได้เป็นอย่างดี"

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน

 

 

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ