Loading

บสก.ทุ่ม100ล.อัพเกรดสาขาฮับจำหน่ายอสังหาฯชั้นดีบริการลูกค้

วันที่ : 1 มิถุนายน 2555
บสก.ทุ่ม100ล.อัพเกรดสาขาฮับจำหน่ายอสังหาฯชั้นดีบริการลูกค้า

บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ตั้งงบ 100 ล้านเร่งปรับปรุงสาขา11 แห่งในต่างจังหวัดเป็นศูนย์ขายอสังหาฯคุณภาพดีรวมถึงบริการลูกค้าเบ็ดเสร็จ

 

นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) เปิดเผย ว่า ในปี2555 บสก.ตั้งงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท เพื่อใช้ปรับปรุงสาขาจำนวน 11 แห่งในต่างจังหวัดรองรับการดำเนินงาน และการให้บริการลูกค้า โดยได้พิจารณาความเหมาะสมของทำเลที่ตั้ง และศักยภาพในทุกด้านของสำนักงานต่างจังหวัดหลายแห่งรวมทั้งพัฒนาระบบงานต่างๆ ให้ทันสมัยเพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์คุณภาพดี บนทำเลที่หลากหลาย และมีราคาที่เหมาะสม รวมไปถึงการให้บริการลูกค้าด้านการประนอมหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้อย่างครบวงจรอีกด้วย

 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 55 ได้เปิดสำนักงานแห่งใหม่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเห็นว่าฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออก มีอัตราการเติบโตในระดับที่น่าพอใจ และยุทธศาสตร์จังหวัดในขณะนี้ได้มีการวางแนวทางที่จะพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ และสังคมให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรามีศักยภาพในการลงทุนสูง ทั้งการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านอุตสาหกรรม ด้านการบริการและการท่องเที่ยว

 

นอกจากนี้ บสก. ยังได้ปรับปรุงและย้ายที่ทำการสำนักงานอีก 2 แห่ง คือสำนักงานชลบุรีและสุพรรณบุรี โดยเห็น ว่าจังหวัดชลบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรีมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ที่เอื้อต่อการลงทุนในธุรกิจด้านต่างๆ นอกจากการพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงแล้ว ในปัจจุบันยังมีการมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอื่นๆ ด้วยการเพิ่มบทบาททั้งทางด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การบริการ รวมไปถึงการเกษตร ให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น สำหรับสำนักงานชลบุรี หรือศูนย์จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของ บสก. แห่งใหม่ที่ย้ายจากที่ตั้งเดิมถนนพระยาสัจจา มาอยู่ในที่ตั้งใหม่ติดถนนสุขุมวิทแห่งนี้ มีความพร้อมให้บริการโดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดชลบุรีในปัจจุบันมีการขยายตัวสูงในทุกๆ ด้านการคัดเลือกหาสถานที่ประกอบธุรกิจการค้าหรือแหล่งผลิตงาน ที่ดินทำกินเลี้ยงชีพของเกษตรกร รวมไปถึงที่อยู่อาศัยของประชาชนหรือบุคคลที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงาน บนทำเลที่มีศักยภาพและในราคาที่เหมาะสมนั้น ยังเป็นที่ต้องการอีกมากเช่นเดียวกับสำนักงานสุพรรณบุรีที่ดำเนินการย้ายจากที่ตั้งเดิมมายังที่ตั้งใหม่ ที่มีความโอ่โถง กว้างขวาง และทันสมัย

 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวอีกว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2555 บสก. ยังดำเนินการพัฒนาปรับปรุงสำนักงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สำนักงานระยอง สำนักงานอุบลราชธานี สำนักงานขอนแก่น สำนักงานนครราชสีมา สำนักงานอุดรธานี และสำนักงานเชียงใหม่ พร้อมทั้งเตรียมย้ายที่ตั้งของสำนักงานสระบุรีจากสถานที่เดิมไปยังสถานที่ใหม่ ที่มีความเหมาะสมในทุกด้าน ขณะที่ช่วงปลายปีนี้เตรียมเปิดสำนักงานภายในห้างสรรพสินค้าแห่งที่ 3 ในย่านบางแค จากก่อนหน้านี้ได้เปิดสาขาในห้างสรรพสินค้า        ซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ และสาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ ซึ่งประสบผลสำเร็จสูงกว่าประมาณการและเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ