บสก.ทุ่มงบซ่อมทรัพย์บุกขอนแก่น-โคราชชี้ตลาดมีแนวโน้มรุ่
Loading

บสก.ทุ่มงบซ่อมทรัพย์บุกขอนแก่น-โคราชชี้ตลาดมีแนวโน้มรุ่

วันที่ : 19 เมษายน 2555
บสก.ทุ่มงบซ่อมทรัพย์บุกขอนแก่น-โคราชชี้ตลาดมีแนวโน้มรุ่ง

นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)กล่าวว่า ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มสดใส โดยเฉพาะใน 2 จังหวัดคือ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากเป็นตลาดใหม่ที่กำลังขยายตัว ประกอบกับเหตุการณ์น้ำท่วมภาคกลางในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เริ่มขยายสู่จังหวัดในหัวเมืองใหญ่ในทำเลที่น้ำไม่ท่วมมากขึ้นโดยในส่วนของบสก. ได้เตรียมปรับปรุงและพัฒนาโครงการลากูน่า พาร์ควิว จังหวัดขอนแก่น เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้นจำนวน 6 ยูนิต ที่ดินเปล่า 210 แปลง และโครงการไบร์ท พลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา เป็นอาคารพาณิชย์จำนวน 128 ยูนิต และที่ดินเปล่า 112 แปลง เพื่อรองรับนักลงทุนและผู้บริโภคที่ต้องการที่อยู่อาศัย

 

ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นที่เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ศูนย์กลางการศึกษา เศรษฐกิจ และการคมนาคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยในจังหวัดขอนแก่นมีการขยายตัวอย่างชัดเจน   ขณะที่สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา ยังคงมีความเติบโตมากกว่า10-15% เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมปลายปีที่ผ่านมาจึงทำให้ประชาชนในกรุงเทพฯและภาคกลางเริ่มขยับขยายมาซื้อบ้านหลังที่ 2 ในจังหวัดนครราชสีมามากขึ้น

 

กรรมการผู้จัดการใหญ่บสก.ยังได้กล่าวถึงแนวทางการบริหารจัดการ NPA ในปี 2555 ว่า บสก.ได้เร่งพัฒนาและปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายในโครงการต่างๆ ให้มีคุณภาพดี เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าโดยตั้งงบประมาณในการปรับปรุงทรัพย์ในครึ่งปีแรกมากกว่า 200 ล้านบาท ปัจจุบัน บสก. มีทรัพย์สินรอการขายทั้งหมด 13,202 รายการ มูลค่า 36,316 ล้านบาท โดยในปี 2555 นี้ บสก.วางเป้าหมายที่จะจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายได้ไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาท

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ