Loading

ที่ดินวังน้ำเขียวแพงขึ้น 37

วันที่ : 12 เมษายน 2555
ที่ดินวังน้ำเขียวแพงขึ้น 37%

แหล่งข่าวจากธนารักษ์จังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยถึง ราคาประเมินที่ดินใหม่ในจังหวัดนครราชสีมาที่จะประกาศใช้ใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 กับ "โลกวันนี้" ว่าราคาประเมินที่ดินรอบบัญชีปี 2555-2558 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 9.76% เมื่อเทียบกับรอบบัญชีปี 2551-2554 โดยราคาที่ดินอำเภอวังน้ำเขียวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด 37.56% อำเภอเสิงสางเฉลี่ยเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด 1.17%

 

สำหรับราคาประเมินที่ดินถนนสายสำคัญๆในอำเภอเมืองนครราชสีมา เช่น ถนนมิตรภาพ เดิมตารางวาละ 3,000-70,000 บาท ปรับเพิ่มเป็นตารางวาละ 3,000-110,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 0-57.14%

 

ถนนเลี่ยงเมือง (บายพาสมิตรภาพ-ขอนแก่น) เดิมตารางวาละ 5,000-10,000 บาท ปรับเพิ่มเป็นตารางวาละ 6,000-14,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 20-40% ถนนราชสีมา-จักราช เดิมตารางวาละ 4,000-15,000 บาท ปรับเพิ่มเป็นตารางวาละ 4,000-25,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 0-66.66%

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ