Loading

ชงคลังต่อลมหายใจบ้านมือสอ

วันที่ : 5 เมษายน 2555
ชงคลังต่อลมหายใจบ้านมือสอง

ธุรกิจบ้านมือสองอ่วม ปริมาณเพิ่มคนแห่ขายหลังน้ำท่วมรวมทั้งตลาด 500,000 หน่วย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เตรียมร่อนหนังสือถึงกระทรวงการคลัง ขอใช้สิทธิ์ ลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรก 10% หรือ 500,000 บาท

 

ภายใน 5 ปี หากราคาไม่เกิน 5ล้านบาท -ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ย 0% 3 ปี ราคา 1-3 ล้านบาท เท่าบ้านใหม่ พร้อมขอลดหย่อนค่าโอน ภาษีธุรกิจเฉพาะ

 

น.พ. สมศักดิ์ มุนีพีระกุล นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ"ว่า สมาคม เตรียมส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง เกี่ยวกับบ้านมือสอง ให้สามารถได้รับสิทธิเทียบเท่ากับ บ้านใหม่หรือ บ้านหลังแรก ตามมาตรการกระตุ้นการซื้อขายของรัฐบาล ชุดนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คือ บ้านราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถรับลดหย่อนภาษีซื้อบ้านหลังแรก 10% หรือ 500,000 บาท ภายใน 5 ปี รวมถึงดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปี ให้กับบ้านใหม่ และบ้านมือสอง ในราคาไม่เกิน 2,000,000 -3,000,000 บาท โดยไม่ควรจำกัดเฉพาะ บ้านมือสองของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เท่านั้น

 

อย่างไรก็ดีที่ผ่านมา รัฐบาล จำกัดให้บ้านใหม่ และ ผู้ซื้อบ้านหลังแรก ราคาไม่เกิน 1,000,000 บาทดอกเบี้ย 0% 3 ปี วงเงิน 20,000 ล้านบาท แต่ปรากฏว่า มีผู้บริโภคให้ความสนใจ ไปเพียง 2,000 ล้านบาท ดังนั้นรัฐบาลจึงขยายฐานลูกค้าไปยัง กลุ่มบ้านใหม่ราคา ไม่เกิน 2,000,000-3,000,000 บาท ให้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว ขณะที่บ้านมือสอง ไม่ได้ รับการช่วยเหลือแต่อย่างใด ดังนั้น วงเงินส่วนที่เหลือ น่าจะช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อยที่สนใจซื้อบ้านมือสองราคาถูก เพื่อระบายบ้านมือสองหมดไปจากตลาดโดยเร็ว ไม่เสียโอกาสทางเศรษฐกิจ ที่ปล่อยให้เสื่อมโทรมโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ช่วงมหาอุทกภัยมีบ้านในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ถูกน้ำท่วม มากกว่า 1,000,000 หลัง และ ปัจจุบันบอกขาย 10% หรือ กว่า 100,000 หลัง และเมื่อสมทบกับบ้านมือสองที่ค้างอยู่ในตลาดอยู่แล้ว ประมาณ 400,000 หน่วย ส่งผลให้เกิดบ้านมือสองล้นตลาดเพิ่มขึ้นกว่า 500, 000 หน่วย และ หากไม่มีมาตรการช่วยเหลือหรือ ลดหย่อนจะทำให้ขายยาก

 

นายกสมาคม กล่าวต่อว่า สมาคม ยังเตรียมเสนอ มาตรการลดหย่อนภาษีด้านอื่นให้กับบ้านมือสอง เพื่อช่วยกระตุ้นให้ขายง่ายขึ้นด้วยการ ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนจากปกติ 2% จากราคาประเมินลดลงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทั้งนี้ ค่าโอนบ้าน ไม่ว่าจะ ซื้อบ้าน 20 ล้านบาท หรือ 100 ล้านบาท หลักฐานการโอน ก็เป็นแค่กระดาษเพียงแผ่นเดียว หากเก็บราคามาตรฐาน ไม่เกิน10,000บาท ก็ น่าจะเหมาะสมเหมือนต่างประเทศ

 

นอกจากนี้ยังขอยกเว้น ภาษีเงินได้ หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยนำ หลักแคมปิคอลเกณฑ์มาใช้ หรือ นำเฉพาะกำไรจากการขายบ้านมือสอง มาคำนวณเรียกเก็บภาษี แทนที่จะเรียกเก็บจากราคาที่ขายได้เพราะ บางครั้ง อาจขายเท่าทุนหรือ ขาดทุน แต่ ภาษีก็ต้องเสีย ซึ่งไม่เป็นธรรม

 

สำหรับภาษีธุรกิจเฉพาะ ควรแยก อายุการถือครอง เช่น หาก ถือครอง อสังหาฯ ไม่ถึง 1ปี ให้เรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ เต็มในอัตรา3.3% หากถือครอง 1ปีไม่ถึง2 ปี ให้เรียกเก็บ 2.2 % เกิน 2ปีไม่ถึง 3 ปี 1% และเกิน 3ปี ไม่ต้องเสีย หรือ เสียเฉพาะค่าอากรแสตมป์ จากเดิม หากถือครองไม่เกิน 5 ปี แล้วขาย จะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมินเป็นต้น

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,728 5-7 เมษายน พ.ศ. 2555