Loading

ธนารักษ์ค้านยืดราคาที่ดินใหม่เป็น 1 ป

วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2555
ธนารักษ์ค้านยืดราคาที่ดินใหม่เป็น 1 ปี

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่าการขยายเวลาการใช้ราคาประเมินที่ดินเดิมยังเป็นตามกำหนดเดิมคือ 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2555-30 มิ.ย.2555 โดยขณะนี้ยังไม่มีแผนที่จะขยายออกไปเป็น 1 ปี ตามที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เสนอ เพราะยังไม่มีเหตุผลใหม่เพียงพอ ทั้งนี้ที่ผ่านมาการขยายเวลาใช้ราคาประเมินเดิมออกไป เพราะเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้เศรษฐกิจขยาย ตัวลดลงเหลือ 1% กว่า จากที่คาดไว้จะขยายตัว 4-5% มีประชาชนที่เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวนมาก ทำให้ต้องขยายเวลาราคาประเมินออกไปเพื่อลดภาระของประชาชนในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

 

นายนริศกล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลมีแผนงานต่างๆ รับมือน้ำท่วมรอบใหม่จำนวนมากเชื่อว่าจะป้องกันได้ ไม่ทำให้เกิดความเสียหายเหมือนปีที่ผ่านมา จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องขยายเวลาออกไปอีก

 

นอกจากนี้ ราคาประเมินตามกฎหมายให้ประกาศใหม่ทุก 4 ปี ซึ่งที่ผ่านมาได้ครบไปแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.2554 หากสถานการณ์ปกติก็ควรจะใช้ราคาใหม่ เพราะมีคนอีกไม่น้อยจะได้ประโยชน์จากราคาประเมิน โดยเฉพาะผู้ที่กำลังใช้ที่ดินในการค้ำประกันเพื่อขอสินเชื่อ

 

นายนริศกล่าวว่า กรมธนารักษ์ต้องการให้รัฐบาลกำหนดแนวทางฟลัดเวย์ให้ชัดเจนเร็วๆ เพื่อจะได้เข้าไปประเมินราคาที่ดินในบริเวณดังกล่าวใหม่ ซึ่งคาดว่าที่ดินในบริเวณดังกล่าวราคาประเมินจะลดลง แต่ราคาประเมินแนวฟลัดเวย์ที่ลดลงไม่มีผลต่อราคาเวนคืนที่ดิน เพราะราคาเวนคืนที่ดินจะใช้ราคาตลาดกับราคาที่เจ้าของที่ดินกำหนดเป็นหลักสำคัญในการคำนวณ

 

สำหรับการคงราคาประเมินที่ดินเดิมไว้ 6 เดือนนั้นเนื่องจากกรมที่ดินทำหนังสือมายังกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2554 ขอให้คงราคาประเมินที่ดินเดิมในจังหวัดที่ถูกน้ำท่วม 21 จังหวัดออกไป 1 ปี แต่จากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยระบุพื้นที่ถูกน้ำท่วม 62 จังหวัด ซึ่งผลจากการหารือของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์นัดพิเศษเห็นควรให้เลื่อนประกาศใช้ทั้งประเทศออกไป 6 เดือน

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด