Loading

การเคหะฯเล็งขึ้นราคาบ้านเอื้ออาทรทำเลน้ำไม่ท่ว

วันที่ : 27 มกราคม 2555
การเคหะฯเล็งขึ้นราคาบ้านเอื้ออาทรทำเลน้ำไม่ท่วม

นายวิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กคช.ให้ความสำคัญกับโครงการชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน หรืออีโค วิวเลจ ซึ่งจะดำเนินการในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค จำนวน 50,000 หน่วย

 

เริ่มตั้งแต่ปี 2555 – 2561 โดยในระยะแรกจะจัดสร้างจำนวน 25 โครงการ ประมาณ 15,000 หน่วย เช่น โครงการพาร์ควิลล์-ร่มเกล้า โครงการเคหะชุมชนศรีสะเกษ 2 (โพนข่า) โครงการเคหะชุมชนบุรีรัมย์ (อีสาน 2) และโครงการนนทบุรี (วัดพระเงิน)

 

นอกจากนั้น กคช.อยู่ระหว่างการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยลักษณะเดียวกับบ้านเอื้ออาทร ตามนโยบายของนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ส่วนจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกกี่หน่วย หรือก่อสร้างในทำเลไหน อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และความต้องการในแต่ละทำเล ซึ่งโครงการใหม่จะไม่ใช้ชื่อ "เอื้ออาทร" อีก และยืนยันว่าโครงการใหม่นี้จะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

 

สำหรับโครงการเอื้ออาทรในปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกประมาณ2 หมื่นหน่วย ซึ่ง กคช.จะเร่งสร้าง ส่งมอบ และปิดโครงการให้ได้ภายในปี2556 และอาจปรับเพิ่มราคาตามต้นทุนและทำเลอีกในปีนี้ โดยเฉพาะในทำเลที่น้ำไม่ท่วม ซึ่งขณะนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีราคาจึงปรับเพิ่มอีกประมาณ 10%

 

ขณะเดียวกัน กคช. มีนโยบายพัฒนาโครงการบ้านเอื้ออาทร ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับบริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฮอร์สชู พอยท์ จำกัด ในการศึกษาพัฒนาบ้าน และชุมชน ให้เป็นต้นแบบในการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน โดยร่วมกันหาแนวทางการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในบ้าน และชุมชนอย่างยั่งยืน คาดว่าโครงการต้นแบบแห่งแรกจะเริ่มได้ในปี 2556

 

ทั้งนี้ จะนำเทคโนโลยีที่ทั้งสามหน่วยงานมาศึกษาร่วมกันเพื่อปรับใช้กับบ้านเอื้ออาทร ซึ่งทาง กคช.จะเป็นผู้ลงทุนเรื่องระบบประหยัดพลังงานในโครงการต่างๆ และผู้ซื้อบ้านในโครงการนี้จะมีต้นทุนเพิ่มหน่วยละ 9 หมื่น-1 แสนบาท หรือมีภาระในการผ่อนชำระเพิ่มขึ้นจากค่างวดปกติอีกเดือนละ 1,000 ใน 8 ปีแรกของการผ่อน

 

ที่มา: http://www.thanonline.com

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ