Loading

ธนารักษ์เร่งหาแนวทางป้องกันบุกรุกที่ราชพัสด

วันที่ : 19 มกราคม 2555
ธนารักษ์เร่งหาแนวทางป้องกันบุกรุกที่ราชพัสดุ

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า ตามที่ นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีนโยบายให้กรมธนารักษ์ หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุก ที่ราชพัสดุ ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง กรมธนารักษ์จึงกำหนดจัดประชุมระดมสมอง ในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ โดยประชุมร่วมกับธนารักษ์ พื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2555 ที่จังหวัดระยอง 

 

ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ มีหน้าที่บริหารจัดการที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 12.5 ล้านไร่ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่ให้ส่วนราชการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ส่วนที่ไม่ได้ใช้ในราชการก็จะนำไปจัดหาประโยชน์เพื่อนำรายได้เข้ารัฐ 

 

นอกจากนี้ ในส่วนของที่ดินราชพัสดุที่ได้มาจากการสงวนหวงห้ามที่ดิน รกร้างว่างเปล่า ซึ่งเป็นที่ดินแปลงใหญ่ โดยก่อนการสงวนหวงห้ามไม่มีการสำรวจพื้นที่ที่จะสงวนหวงห้ามว่ามีราษฎรครอบครองใช้ประโยชน์ในบริเวณใดและพื้นที่เท่าใด และเมื่อเวลาล่วงเลยจนถึงปัจจุบันทำให้ไม่มีข้อมูลหลักฐานว่าเดิมบริเวณใดเป็นที่ว่างเปล่า และบริเวณใดเป็นที่ที่ราษฎรครอบครองทำประโยชน์อยู่ก่อนทำให้มีปัญหาข้อพิพาทกับทางราชการ จากการสำรวจจัดทำแผนที่ทางกายภาพปรากฏว่า ที่ดินส่วนนี้มีการบุกรุก จำนวน 48 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 5.5 ล้านไร่ มีการบุกรุกจำนวน 2.1 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 38

 

ที่มา : ไอ.เอ็น.เอ็น

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ