Loading

สานต่อบ้านเอื้ออาทร-ผู้มีรายได้น้อย กคช. เน้นทำเลเกาะรถไฟฟ้

วันที่ : 14 มกราคม 2555
สานต่อบ้านเอื้ออาทร-ผู้มีรายได้น้อย กคช. เน้นทำเลเกาะรถไฟฟ้า

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลที่ได้เคยประกาศนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยไว้ โดยวางแผนการทำงานไว้ 5 ปีนั้น ขณะนี้ทางคณะกรรมการได้สั่งการให้ทางการเคหะแห่งชาติ (กคช.)ดำเนินการตามแผนเดิมที่วางไว้

 

โดยได้เตรียมสานต่อโครงการ "บ้านเอื้ออาทร" อีก 4 แสนหน่วย (ยูนิต) ราคาไม่เกิน 6 แสนบาท กระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมทุนเอกชนเข้าร่วมดำเนินการกับ กคช. ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของ กคช.พบว่าบ้านเอื้ออาทรในชั้น 1-2 จะขายดี ส่วนชั้น 3-5 จะขายไม่ค่อยได้ ฉะนั้นในแปลนใหม่ที่จะออกจะเพิ่มลิฟท์ในทุกอาคาร เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและเพิ่มจำนวนคนที่จะเข้าอยู่ให้มากขึ้น

 

ในขณะที่โครงการ "บ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย" หรือมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 20,000 บาท จะแบ่งเป็น ที่อยู่อาศัยประเภทห้องพักขนาดไม่เกิน 24 ตารางเมตร (ตร.ม) จำนวน 1.5 แสนยูนิต ,บ้านเชิงพาณิชย์ สูง 1-2 ชั้น ราคาเริ่มต้น 2-3 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์ ราคา 1 ล้านบาทขึ้นไป และคอนโดมิเนียม ราคา 8-9 แสนบาท พื้นที่ใช้สอยประมาณ 28-30 ตร.ม. รวม 70,000 ยูนิต

 

อย่างไรก็ตามจะก่อสร้างเกาะรถไฟฟ้าในสถานีต่างๆ รัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตร เจาะกลุ่มคนที่ขณะนี้ปลูกบ้านอยู่ตามริมคลองสาธารณะต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) ที่ต้องการให้คืนสภาพคู คลองต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ ให้กลับสู่สภาพพร้อมที่จะรับน้ำได้ตามปกติ

 

นายสันติ กล่าวว่า แผนการทำงานทั้ง 2 โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ สรุปแผนการดำเนินการที่แน่ชัด และรอตัวเลขงบประมาณที่จะสนับสนุนจากรัฐบาลที่ชัดเจน อีกทั้งต้องรอให้ กยน.สรุปเรื่องการบริหารน้ำ เช่น ทิศทางการทำฟัดเวย์ที่แน่นอน ,มาตรการขอคืนพื้นที่ริมคลอง เป็นต้น

 

นายวิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า จากการเปิดน้ำท่วมในหลายจังหวัด ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการของ กคช. ทั้งบ้านเอื้ออาทร และเคหะชุมชน ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัย จึงได้ประสานกับธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เกี่ยวกับแนวทางในการผ่อนผันการชำระค่าเช่าซื้อ กรณีที่เป็นคู่สัญญากับ ธอส. ซึ่งขณะนี้ ธอส.ได้ออกมาตรการในการช่วยเหลือลูกค้าที่หลักประกันได้รับความเสียหาย โดยผ่อนปรนการผ่อนชำระหนี้ให้เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี

 

ที่มา: http://www.naewna.com

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ