Loading

กคช.ยอมรับบ้านเอื้อฯอ่วมหนัก พิษน้ำท่วมทำยอดขายหดกว่า 25

วันที่ : 26 ธันวาคม 2554
กคช.ยอมรับบ้านเอื้อฯอ่วมหนัก พิษน้ำท่วมทำยอดขายหดกว่า 25%

นายสมชัย เชาว์พฤฒิพงศ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าโครงการบ้านเอื้ออาทรได้รับผลกระทบเรื่องน้ำท่วม ประมาณกว่า100 โครงการ โดยตัวเลขภาพรวมของโครงการบ้านเอื้อฯมียอดคงเหลือประมาณกว่า 30,000 หน่วย ลดลงมาจาก 40,000-50,000 หน่วย ซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีขึ้น เพราะเป็นโครงการฯ ที่ไม่มีปัญหา สำหรับยอดการขายที่ผ่านมาอยู่ประมาณ30-40% ส่วนอีก 60% ประสบภัยทั้งหมด ทั้งทางตรงและทางอ้อม

เช่นถูกน้ำท่วมโดยตรง ส่วนทางอ้อมคือโครงการที่อยู่ละแวกใกล้เคียงน้ำท่วมต้องเปิดให้เป็นศูนย์พักพิง โดยหลังจากนี้ฝ่ายการตลาดคาดการณ์ว่าจะนำโครงการบ้านเอื้อฯ ที่ไม่ประสบน้ำท่วมออกขายก่อน

ส่วนภาพรวมโครงการบ้านเอื้อฯ ที่คงเหลือเช่น นครปฐม, ปทุมธานี, นนทบุรี และสมุทรปราการ ขณะนี้มีพื้นที่เดียวที่ขายได้ คือสมุทรปราการ เพราะน้ำไม่ท่วม แรงงานไม่ถูกเลิกจ้าง ส่วนต่างจังหวัดขณะนี้เทียบเป็นสัดส่วนน้อยมาก เป็นโครงการที่กำลังจะแล้วเสร็จ และไม่ได้มีปัญหาการขาย เพราะส่วนมากขายไปแล้ว

สำหรับปี 2555 การเคหะฯ มีโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว 38,000-39,000 ยูนิต ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2555 อีกประมาณ 12,000 หน่วยตามแผนงานเดิม แต่ขณะนี้หลังจากที่น้ำท่วม รัฐบาลเองจะให้ความอนุเคราะห์กับโครงการที่สมุทรปราการ เพื่อต่ออายุสัญญาในการก่อสร้างไปอีก 3 เดือน ซึ่งจะทำให้การก่อสร้างที่จะแล้วเสร็จเดิม 12,000 หน่วย คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จได้เพียง 8,000 หน่วยเท่านั้น ทำให้ในปีนี้โดยรวมแล้วจะมีบ้านพร้อมจะขายได้ประมาณ 46,000 หน่วย ซึ่งคาดว่าการขายปีนี้จะขายได้น้อย เนื่องจากผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ 60%

"นับตามปีงบประมาณในเดือนกันยายนหลังจากเรื่องภาวะน้ำท่วมปีนี้ การเคหะฯ เริ่มไม่มั่นใจ เพราะอาจจะมีอาคารที่จะได้รับคืนมาอีกเนื่องจากแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง เช่น ที่จังหวัดอยุธยา"นายสมชัย กล่าวว่า การทำการตลาดของกคช.ขณะนี้ได้พูดคุยกับธนาคารให้แก่ลูกค้าเพื่อผ่อนปรนการชำระเงินเป็นหลัก ล่าสุดธนาคารธอส. ประกาศผ่อนปรนให้ถึง 6 เดือน ในส่วนของการเคหะฯ เอง ลูกค้าที่เช่าซื้อกับการเคหะฯพักการชำระหนี้เป็นเวลา 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ถูกน้ำท่วม แต่ลูกค้าทุกรายต้องแจ้งหรือยื่นคำร้อง ซึ่งหากน้ำยังไม่ลดก็จะขยายระยะเวลาให้อีก ในขณะเดียวกันทางธนาคารออมสิน ก็ผ่อนผันการชำระเงินให้ลูกค้าบ้านเอื้ออาทรเช่นกัน

นายสมชัยกล่าวว่า จากภาวะเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ การเคหะแห่งชาติ คาดว่าจะส่งผลให้ยอดขายโดยรวมของการเคหะฯ ลดลงไปจากประมาณการ 25% ของประมาณการที่ตั้งไว้ และในปี 2555 เราจะต้องขาดทุนเรื่องการชำระเงินกู้ ซึ่งขณะนี้ประมาณการไว้ว่าจะขาดทุนมากขึ้น เพราะอาคารที่จะขายได้ ก็ไม่สามารถขายได้ ส่งผลให้ยอดเงินของการเคหะฯที่จะมีเข้ามาจากการขายโครงการบ้านเอื้ออาทรลดลงไปช่วง 2 เดือนนี้ กว่า 20%

"ปกติการเคหะฯ จะมีรายได้จากลูกค้าโพสต์ไฟแนนซ์ประมาณเดือนละ 1,300-1,500 ล้านบาท แต่ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาเงินหายไปประมาณ 1,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการเคหะแห่งชาติก็สามารถกอบกู้สถานการณ์ได้ทั้งนี้ คาดว่ายอดขายและรายได้ในไตรมาส 1 (ตามปีงบประมาณ) ที่ผ่านมานั้น ประมาณรายรับอยู่ที่ 4,000 ล้านบาท ปัจจุบันน่าจะหายไปประมาณ 1,800-1,900 ล้านบาท"

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์